Báo cáo Thực tập kế toán tổng hợp của Công ty Cổ phần Alphanam Cơ Điện

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN. 31.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN. 31.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN. 71.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần ALPHANAM cơ điện. 71.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 91.2.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất – kinh doanh của công ty, sơ đồ tổ chức hệ thống sản xuất và quy trình công trình công nghệ sản phẩm. 101.2.3.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất – kinh doanh của công ty. 101.2.3.2. Sơ đồ tổ chức hệ thống sản xuất và quy trình công nghệ sản phẩm của khối xây lắp. 141.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN. 161.3.1. Cơ cấu tổ chức. 161.3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Alphnam Cơ điện 181.3.3. Những thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp ảnh hưởng tới công tác kế toán doanh nghiệp. 211.4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN. 231.4.1. Sản lượng sản phẩm/dịch vụ qua các năm 231.4.2. Chi phí sản xuất kinh doanh 251.4.3. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh 271.4.4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 29PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI G TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN. 302.1. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN. 302.2 TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN. 332.2.1. Các chính sách kế toán chung 332.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 342.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 372.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 382.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 41PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ANPHANAM CƠ ĐIỆN. 423.1. ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ANPHANAM CƠ ĐIỆN 423.2. ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ANPHANAM CƠ ĐIỆN 42

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN. 3

1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN. 3

1.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN. 7

1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần ALPHANAM cơ điện. 7

1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 9

1.2.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất – kinh doanh của công ty, sơ đồ tổ chức hệ thống sản xuất và quy trình công trình công nghệ sản phẩm. 10

1.2.3.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất – kinh doanh của công ty. 10

1.2.3.2. Sơ đồ tổ chức hệ thống sản xuất và quy trình công nghệ sản phẩm của khối xây lắp. 14

1.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN. 16

1.3.1. Cơ cấu tổ chức. 16

1.3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Alphnam Cơ điện 18

1.3.3. Những thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp ảnh hưởng tới công tác kế toán doanh nghiệp. 21

1.4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN. 23

1.4.1. Sản lượng sản phẩm/dịch vụ qua các năm 23

1.4.2. Chi phí sản xuất kinh doanh 25

1.4.3. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh 27

1.4.4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 29

PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI G TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN. 30

2.1. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN. 30

2.2 TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN. 33

2.2.1. Các chính sách kế toán chung 33

2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 34

2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 37

2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 38

2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 41

PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ANPHANAM CƠ ĐIỆN. 42

3.1. ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ANPHANAM CƠ ĐIỆN 42

3.2. ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ANPHANAM CƠ ĐIỆN 42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY