Báo cáo Thực tập Công ty cổ phần xây dựng số 7 - Thuộc tổng Công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt nam ( VINACONEX)

MỤC LỤCLời nói đầu 1Chương I: Sự hình thành và phát triển của Công ty 2cổ phần xây dựng số7 - ViNacoNEx No 7. 2I. Quá trrình hình thành và phát triển. 21. Quá trình hình thành. 22. Các bước phát triển của Công ty. 2II- Tổ chức bộ máy và nhân sự của Công ty 31- Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty 32- Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty trong 3 năm gần đây: 83. Cơ cấu nhân sự của Công ty. 94. Các ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Công ty. 9III. Thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua 93.1. Thực trạng thi công xây dựng các công trình trong thời gian qua. 93.2. Các kế hoạch, định hướng và phương án điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2003 11Chương II: Thực trạng hoạt động trong lĩnh vực đầu tư của Công ty Vinaconex N07 131. Tình hình thực hiện tham gia đấu thầu của Công ty. 132. Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty Vinaconex N07 15II. Thực trạng đầu tư tại Công ty trong thời gian qua. 161. Nguồn vốn đầu tư. 162. Tình hình thực hiện kế hoạch hoá đầu tư của Công ty Vinaconex N07 trong thời gian qua. 19III. Kết quả, hiệu quả của hoạt động đầu tư của Công ty trong thời gian qua. 251. Tình hình tài sản cố định tăng thêm 252. Tình hình huy động tài sản cố định của Công ty. 273. Sản lượng hàng năm của Công ty. 334. Doanh thu hàng năm của Công ty. 345. Lợi nhuận hàng năm của Công ty 36Chương III: Kiến nghị và giải pháp 41I- Một số kiến nghị về sản xuất kinh doanh 41II- Một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả đầu tư 43Kết luận 45

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Chương I: Sự hình thành và phát triển của Công ty 2cổ phần xây dựng số7 - ViNacoNEx No 7. 2

I. Quá trrình hình thành và phát triển. 2

1. Quá trình hình thành. 2

2. Các bước phát triển của Công ty. 2

II- Tổ chức bộ máy và nhân sự của Công ty 3

1- Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty 3

2- Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty trong 3 năm gần đây: 8

3. Cơ cấu nhân sự của Công ty. 9

4. Các ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Công ty. 9

III. Thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua 9

3.1. Thực trạng thi công xây dựng các công trình trong thời gian qua. 9

3.2. Các kế hoạch, định hướng và phương án điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2003 11

Chương II: Thực trạng hoạt động trong lĩnh vực đầu tư của Công ty Vinaconex N07 13

1. Tình hình thực hiện tham gia đấu thầu của Công ty. 13

2. Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty Vinaconex N07 15

II. Thực trạng đầu tư tại Công ty trong thời gian qua. 16

1. Nguồn vốn đầu tư. 16

2. Tình hình thực hiện kế hoạch hoá đầu tư của Công ty Vinaconex N07 trong thời gian qua. 19

III. Kết quả, hiệu quả của hoạt động đầu tư của Công ty trong thời gian qua. 25

1. Tình hình tài sản cố định tăng thêm 25

2. Tình hình huy động tài sản cố định của Công ty. 27

3. Sản lượng hàng năm của Công ty. 33

4. Doanh thu hàng năm của Công ty. 34

5. Lợi nhuận hàng năm của Công ty 36

Chương III: Kiến nghị và giải pháp 41

I- Một số kiến nghị về sản xuất kinh doanh 41

II- Một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả đầu tư 43

Kết luận 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY