Báo cáo thực tập Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

Mục Lục

Lời mở đầu 1

Chương 1: Giới thiệu sơ lược về công ty CP bánh kẹo 2

Hải Hà 2

I. Thông tin chung về công ty CP bánh kẹo Hải Hà 2

1. Vài nét sơ lược về công ty CP bánh kẹo Hải Hà 2

2. Chức năng nhiệm vụ ngành nghề kinh doanh của công ty 2

3. Quá trình hình thành và phát triển công ty CP bánh kẹo Hải Hà 3

II. Đặc điểm kinh tế kĩ thuật công ty CP bánh kẹo Hải Hà 4

III. Đánh giá môi trường kinh doanh và định hướng phát triển 4

1. Đánh giá môi trường kinh doanh 4

2. Định hướng phát triển của công ty 5

Chương2: Đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp 7

I. Phân tích sự biến động kết quả hoạt động kinh doanh(đv. trđ) 7

II. Đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty. 7

Chương 3 Đánh giá khái quát về mặt tổ chức và quản trị 9

I. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị 9

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị trong công ty CP bánh kẹo Hải Hà 10

2. Cơ cấu sản xuất của công ty bánh kẹo Hải Hà 10

II. Các mặt quản trị doanh nghiệp trong công ty bánh kẹo Hải Hà 11

1. Về mặt quản trị tài chính. 11

2. Mặt quản trị nhân lực 13

3. Mặt quản trị tiêu thụ 15

4. Quản trị chất lượng 15

5. Quản trị sản xuất 16

6. Quản trị công nghệ 16

7. Quản trị nguyên vật liệu 17

8. Quản trị chiến lược 17

9. Quản trị sự thay đổi. 18

III. Đánh giá chung các mặt quản trị 18

1. Ưu điểm của các mặt quản trị 18

2. Nhược điểm của các mặt quản trị 19

3. Nguyên nhân của sự tồn tại các mặt quản trị 19

Kết Luận 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY