Báo cáo Thực tập cơ sở chuyên ngành - Tìm hiểu về BGP

Mục LụcChương I . Tổng quan BGPI.1.Khái niệm BGPI.2.Đặc điểm của BGPI.3.Thuật ngữ BGPI.4.Hoạt động của BGPI.5.Khi dùng BGP và khi không dùng BGPI.5.1.Khi nào dùng BGP?I.5.2.Khi nào không dùng BGP?I.6.So sánh IBGP và EBGPI.7.Các bước xây dựng bảng định tuyếnChương II.Các thông số tuyến đường trong BGP*Có 2 dạng thông số :+ Well – Know : - Mandatory ( Origin , AS – path , Next-hop )- Discretionary ( Local preference , Atomic aggregate )+ Option : - Non – transitive ( MED , Cluster – list )- Transitive ( Communities )II.1. Thông số AS – pathII.2.Thông số Next hopII.3.Thuộc tính Aggregator và Local – preferenceII.4.Thuộc tính Weight và thuộc tính MEDChương III.Sử dụng các chính sách với BGPIII.1.Lọc tuyếnIII.2.Sử dụng distribute list để lọc routeIII.3.Lệnh ip prefix listIII.4.Route mapChương IV.Demo và kiểm tra BGPIV.1.Xem trạng thái BGPIV.2.Xem hàng xóm BGPIV.3.Xem bảng BGPIV.4.Xem bảng routing

Mục Lục

Chương I . Tổng quan BGP

I.1.Khái niệm BGP

I.2.Đặc điểm của BGP

I.3.Thuật ngữ BGP

I.4.Hoạt động của BGP

I.5.Khi dùng BGP và khi không dùng BGP

I.5.1.Khi nào dùng BGP?

I.5.2.Khi nào không dùng BGP?

I.6.So sánh IBGP và EBGP

I.7.Các bước xây dựng bảng định tuyến

Chương II.Các thông số tuyến đường trong BGP

*Có 2 dạng thông số :

+ Well – Know : - Mandatory ( Origin , AS – path , Next-hop )

- Discretionary ( Local preference , Atomic aggregate )

+ Option : - Non – transitive ( MED , Cluster – list )

- Transitive ( Communities )

II.1. Thông số AS – path

II.2.Thông số Next hop

II.3.Thuộc tính Aggregator và Local – preference

II.4.Thuộc tính Weight và thuộc tính MED

Chương III.Sử dụng các chính sách với BGP

III.1.Lọc tuyến

III.2.Sử dụng distribute list để lọc route

III.3.Lệnh ip prefix list

III.4.Route map

Chương IV.Demo và kiểm tra BGP

IV.1.Xem trạng thái BGP

IV.2.Xem hàng xóm BGP

IV.3.Xem bảng BGP

IV.4.Xem bảng routing

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY