Báo cáo thu hoạch lớp kế toán trưởng với tình hình thực tế kế toán tại Công ty vận tải Thủy Bắc

I. BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY VẬN TẢI THUỶ BẮC 3

1.1. LỊCH SỦ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 3

1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ. 3

1.2.1. Cơ cấu tổ chức : 3

1.2.2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 5

1.2.3. Những thuận lợi và khó khăn. 6

1.3. QUY MÔ CỦA CƠ SỞ: 7

1.3.1 Quy mô về tài sản: 7

1.3.2. Một số kết quả chủ yếu đạt được của Công ty trong những năm gần đây. 9

1.3.2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ NSNN quý IV/2001. 10

1.4. TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN. 12

1.4.1. Nhiệm vụ 12

1.4.2. Tổ chức bộ máy kế toán. 12

1.4.3 Hình thức kế toán và sổ kế toán. 13

II. KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH 14

2.1. KẾ TOÁN TSCĐ 14

2.1.1. Chứng từ sổ sách và tài khoản sử dụng: 14

2.1.2.Quy trình hạch toán : 14

2.2. HẠCH TOÁN TÀI SẢN BẰNG TIỀN. 22

2.2.1. Khái niệm và Tài khoản sử dụng: 22

2.2.2. Hạch toán tiền mặt: 22

2.2.3. Hạch toán tiền gửi ngân hàng: 27

2.3. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬN TẢI THUỶ BẮC. 31

2.3.1.Tài khoản sử dụng 31

2.3.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: 32

III. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VẬN TẢI THUỶ BẮC 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY