Báo cáo Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và công tác marketing của nhà máy sữa đậu nành Việt Nam - Vinasoy

MỤC LỤCLời mở đầu 1Phần 1: Giới thiệu chung về Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam-VinaSoy 21.1. Quá trình hình thành và phát triển của Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam 21.1.1. Giới thiệu khái quát chung về Công Ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi 21.1.2. Giới thiệu khái quát về Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam-VinaSoy 31.1.3. Quá trình hình thành và phát triển của Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam 41.2. Chức năng và nhiệm vụ của Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam 51.2.1. Chức năng và nhiệm vụ theo giấy phép kinh doanh 51.2.2. Các loại hàng hóa và dịch vụ hiện tại 51.3. Công nghệ sản xuất một số hàng hóa chủ yếu 61.3.1. Quy trình công nghệ sản xuất 61.3.2. Thuyết minh quy trình công nghệ 81.4. Cơ cấu tổ chức của Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam 101.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 101.4.2. Chức năng và nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận trong bộ máy quản lý 101.5. Nhận xét và đánh giá chung về Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam 122. Phần 2: Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và công tác marketing của Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam-VinaSoy 142.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam-VinaSoy 142.1.1. Khái quát về tình hình tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy 142.1.2. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy 212.2. Công tác marketing của Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam 252.2.1. Chính sách sản phẩm 252.2.2. Chính sách giá cả 272.2.3. Chính sách phân phối 312.2.4. Chính sách xúc tiến bán 342.2.5. Đối thủ cạnh tranh của Nhà máy 382.2.6. Công tác thu thập thông tin marketing 422.2.7. Nhận xét và đánh giá 47 3. Phần 3: Đánh giá chung và các đề xuất hoàn thiện 493.1. Đánh giá chung về tình hình tiêu thụ và công tác marketing tại Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam-VinaSoy 493.2. Các đề xuất hoàn thiện 51Kết luận 62

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Phần 1: Giới thiệu chung về Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam-VinaSoy 2

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam 2

1.1.1. Giới thiệu khái quát chung về Công Ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi 2

1.1.2. Giới thiệu khái quát về Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam-VinaSoy 3

1.1.3. Quá trình hình thành và phát triển của Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam 4

1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam 5

1.2.1. Chức năng và nhiệm vụ theo giấy phép kinh doanh 5

1.2.2. Các loại hàng hóa và dịch vụ hiện tại 5

1.3. Công nghệ sản xuất một số hàng hóa chủ yếu 6

1.3.1. Quy trình công nghệ sản xuất 6

1.3.2. Thuyết minh quy trình công nghệ 8

1.4. Cơ cấu tổ chức của Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam 10

1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 10

1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận trong bộ máy quản lý 10

1.5. Nhận xét và đánh giá chung về Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam 12

2.

Phần 2: Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và công tác marketing của Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam-VinaSoy 14

2.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam-VinaSoy 14

2.1.1. Khái quát về tình hình tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy 14

2.1.2. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy 21

2.2. Công tác marketing của Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam 25

2.2.1. Chính sách sản phẩm 25

2.2.2. Chính sách giá cả 27

2.2.3. Chính sách phân phối 31

2.2.4. Chính sách xúc tiến bán 34

2.2.5. Đối thủ cạnh tranh của Nhà máy 38

2.2.6. Công tác thu thập thông tin marketing 42

2.2.7. Nhận xét và đánh giá 47

3.

Phần 3: Đánh giá chung và các đề xuất hoàn thiện 49

3.1. Đánh giá chung về tình hình tiêu thụ và công tác marketing tại Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam-VinaSoy 49

3.2. Các đề xuất hoàn thiện 51

Kết luận 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY