Báo cáo Phầm mềm quản lý các đại lý

Mục lục  Chương 1: 4HỆ THỐNG CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM 41.1 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ 4Danh sách các yêu cầu 4Danh sách các biểu mẫu và qui định 51.2 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIẾN HÓA: 101.3 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU HIỆU QUẢ 121.4 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIỆN DỤNG 141.5 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH 161.6 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU BẢO MẬT 181.7 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU AN TOÀN 201.8 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU CÔNG NGHỆ 22Các yêu cầu công nghệ 222.1 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TIẾP NHẬN ĐẠI LÝ: 252.2 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP PHIẾU XUẤT HÀNG: 262.3 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TRA CỨU: 272.4 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP PHIẾU THU TIỀN: 272.5 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU BÁO CÁO DOANH SỐ: 282.6 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU BÁO CÁO CÔNG NỢ ĐẠI LÝ: 292.7 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI CÁC QUI ĐỊNH: 30Chương 2 : Thiết Kế Dữ Liệu 31Xét yêu cầu tiếp nhận đại lý : 32Xét yêu cầu lập phiếu xuất hàng: 34Xét yêu cầu tra cứu đại lý. 37Xét yêu cầu lập phiếu thu tiền : 38Xét yêu cầu lập báo cáo tháng: 40Xét yêu cầu thay đổi qui định: 44Chương 3: THIẾT KẾ GIAO DIỆN 46Thiết kế Màn hình chính 47Nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ đại lý: 48Nghiệp vụ thay đổi qui chế tổ chức : 48Nghiệp vụ thay đổi qui chế mặt hàng : 49Nghiệp vụ thay đổi qui chế tiền nợ: 49Nghiệp vụ lập phiếu xuất hàng : 50Nghiệp vụ lập phiếu thu tiền : 50Nghiệp vụ báo cáo doanh số : 51Nghiệp vụ báo cáo công nợ : 51Chương 4: THIẾT KẾ XỬ LÝ 53Xét màn hình tiếp nhận hồ sơ đại lí : 54Xét màn hình thay đổi qui chế tổ chức : 57Xét màn hình thay đổi qui định mặt hàng: 58Xét màn hình thay đổi qui định tiền nợ: 59Xét màn hình lập phiếu xuất hàng: 61Xét màn hình lập phiếu thu tiền: 62Xét màn hình báo cáo doanh số: 64Xét màn hình báo cáo công nợ: 65

Mục lục

Chương 1: 4

HỆ THỐNG CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM 4

1.1 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ 4

Danh sách các yêu cầu 4

Danh sách các biểu mẫu và qui định 5

1.2 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIẾN HÓA: 10

1.3 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU HIỆU QUẢ 12

1.4 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIỆN DỤNG 14

1.5 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH 16

1.6 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU BẢO MẬT 18

1.7 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU AN TOÀN 20

1.8 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU CÔNG NGHỆ 22

Các yêu cầu công nghệ 22

2.1 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TIẾP NHẬN ĐẠI LÝ: 25

2.2 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP PHIẾU XUẤT HÀNG: 26

2.3 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TRA CỨU: 27

2.4 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP PHIẾU THU TIỀN: 27

2.5 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU BÁO CÁO DOANH SỐ: 28

2.6 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU BÁO CÁO CÔNG NỢ ĐẠI LÝ: 29

2.7 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI CÁC QUI ĐỊNH: 30

Chương 2 : Thiết Kế Dữ Liệu 31

Xét yêu cầu tiếp nhận đại lý : 32

Xét yêu cầu lập phiếu xuất hàng: 34

Xét yêu cầu tra cứu đại lý. 37

Xét yêu cầu lập phiếu thu tiền : 38

Xét yêu cầu lập báo cáo tháng: 40

Xét yêu cầu thay đổi qui định: 44

Chương 3: THIẾT KẾ GIAO DIỆN 46

Thiết kế Màn hình chính 47

Nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ đại lý: 48

Nghiệp vụ thay đổi qui chế tổ chức : 48

Nghiệp vụ thay đổi qui chế mặt hàng : 49

Nghiệp vụ thay đổi qui chế tiền nợ: 49

Nghiệp vụ lập phiếu xuất hàng : 50

Nghiệp vụ lập phiếu thu tiền : 50

Nghiệp vụ báo cáo doanh số : 51

Nghiệp vụ báo cáo công nợ : 51

Chương 4: THIẾT KẾ XỬ LÝ 53

Xét màn hình tiếp nhận hồ sơ đại lí : 54

Xét màn hình thay đổi qui chế tổ chức : 57

Xét màn hình thay đổi qui định mặt hàng: 58

Xét màn hình thay đổi qui định tiền nợ: 59

Xét màn hình lập phiếu xuất hàng: 61

Xét màn hình lập phiếu thu tiền: 62

Xét màn hình báo cáo doanh số: 64

Xét màn hình báo cáo công nợ: 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY