Báo cáo Nghiệp vụ kế toán tại công ty cổ phần Bắc Long

Báo cáo thực tập nghiệp vụ Sinh viên : Nguyễn Thị Tố Uyên - Lớp QKT 43 ĐHT 12 67 Trang Lời nói đầu 1 Đặc điểm hoạt động của đơn vị 2 PHẦN I - CÔNG VIỆC HẠCH TOÁN 5 I Quá trình hạch toán chủ yếu 5 II Phương pháp kế toán trong quá trình sản xuất 12 III Kế toán tiêu thụ sản phẩm 25 IV Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí QLDN 29 V Hạch toán chi phí hoạt động tài chính 33 VI Kế toán xác định kết quả 37 PHẦN II- KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KHÁC 40 I Phương thức kế toán vốn bằng tiền 40 II Kế toán thanh toán với ngân sách Nhà nước 47 PhẦN III - BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 56 I Lập báo cáo tài chính 56 II Phân tích tình hình hoạt động của doanh nghiệp 65 PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ - KẾT LUẬN 68

Báo cáo thực tập nghiệp vụ

Sinh viên : Nguyễn Thị Tố Uyên - Lớp QKT 43 ĐHT 12 67

Trang

Lời nói đầu 1

Đặc điểm hoạt động của đơn vị 2

PHẦN I - CÔNG VIỆC HẠCH TOÁN 5

I Quá trình hạch toán chủ yếu 5

II Phương pháp kế toán trong quá trình sản xuất 12

III Kế toán tiêu thụ sản phẩm 25

IV Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí QLDN 29

V Hạch toán chi phí hoạt động tài chính 33

VI Kế toán xác định kết quả 37

PHẦN II- KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KHÁC 40

I Phương thức kế toán vốn bằng tiền 40

II Kế toán thanh toán với ngân sách Nhà nước 47

PhẦN III - BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ

CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 56

I Lập báo cáo tài chính 56

II Phân tích tình hình hoạt động của doanh nghiệp 65

PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ - KẾT LUẬN 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY