Báo cáo Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty xây dựng Đông Hưng

Lời mở đầu 4 ChươngI: đặc điểm tình hình chung tại công xây dựng Đông Hưng 6 I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty xây dựng Đông Hưng. 6II. Đặc điểm tổ chức sản xuất và đặc điểm quy trình công nghệ của Công ty. 8III. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty xây dưng Đông Hưng. 10 1. Bộ máy tổ chức của Công ty. 10 2. Thuyết minh. 11IV. Công tác tổ chức công tác kế toán tại Công ty xây dựng Đông Hưng. 121. Hình thức tổ chức công tác kế toán. 132. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. 143. Hình thức kế toán. 153.1- Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng. 153.2- Các sổ kế toán mà Công ty sử dụng 153.3- Phương pháp hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 153.4- Phương pháp tính thuế GTGT. 163.5- Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán. 17Chương II: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ của Công ty xây dựng Đông Hưng. 18I. Công tác quản lý, phân loại và đánh giá nguyên vật liệu. 181. Công tác quản lý nguyên vật liệu. 182. Phân loại nguyên vật liệu. 183. Đánh giá nguyên vật liệu. 193.1- Đánh giá nguyên vật liệu nhập kho. 193.2- Đánh giá nguyên vật liệu xuất kho. 19II. Công tác kế toán nguyên vật liệu. 201. Trình tự luân chuyển chứng từ. 201.1- Các chứng từ sử dụng. 201.2- Trình tự luân chuyển chứng từ được luân chuyển 201.3- Kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 202. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu. 362.1- Tài khoản sử dụng. 362.2- Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu. 362.2.1- Hạch toán tổng hợp nhập kho nguyên vật liệu. 362.2.2- Hạch toán tổng hợp xuất kho nguyên vật liệu. 483. Công tác kiểm kê nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng Đông Hưng. 56Chương III: Nhận xét và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty xây dựng Đông Hưng. 58I. Nhận xét chung về công tác kế toán của công ty xây dựng Đông Hưng. 58II. Nhận xét về công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty xây dựng Đông Hưng. 601. Ưu điểm. 612. Nhược điểm. 62III. Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty xây dựng Đông Hưng. 621. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu. 621.1- Xây dựng sổ danh điểm vật tư. 621.2- Lập phiếu giao nhận chứng từ nhập – xuất. 641.3- Lập bảng kê chứng từ nhập, bảng kê chứng từ xuất nguyên vật liệu. 651.4- Áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào công tác quản lý nguyên vật liêu. 672. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu. 672.1- Kiến nghị về bảng kê số 3. 672.2- Công tác hạch toán “hàng đang đi đường”. 682.3- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 682.4- Phân tích tình hình cung ứng, sử dụng nguyên vật liệu. 69KẾT LUẬN 72DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

Lời mở đầu 4 ChươngI: đặc điểm tình hình chung tại công xây dựng Đông Hưng 6

I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty xây dựng Đông Hưng. 6

II. Đặc điểm tổ chức sản xuất và đặc điểm quy trình công nghệ của Công ty. 8

III. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty xây dưng Đông Hưng. 10

1. Bộ máy tổ chức của Công ty. 10

2. Thuyết minh. 11

IV. Công tác tổ chức công tác kế toán tại Công ty xây dựng Đông Hưng. 12

1. Hình thức tổ chức công tác kế toán. 13

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. 14

3. Hình thức kế toán. 15

3.1- Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng. 15

3.2- Các sổ kế toán mà Công ty sử dụng 15

3.3- Phương pháp hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 15

3.4- Phương pháp tính thuế GTGT. 16

3.5- Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán. 17

Chương II: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ của Công ty xây dựng Đông Hưng. 18

I. Công tác quản lý, phân loại và đánh giá nguyên vật liệu. 18

1. Công tác quản lý nguyên vật liệu. 18

2. Phân loại nguyên vật liệu. 18

3. Đánh giá nguyên vật liệu. 19

3.1- Đánh giá nguyên vật liệu nhập kho. 19

3.2- Đánh giá nguyên vật liệu xuất kho. 19

II. Công tác kế toán nguyên vật liệu. 20

1. Trình tự luân chuyển chứng từ. 20

1.1- Các chứng từ sử dụng. 20

1.2- Trình tự luân chuyển chứng từ được luân chuyển 20

1.3- Kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 20

2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu. 36

2.1- Tài khoản sử dụng. 36

2.2- Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu. 36

2.2.1- Hạch toán tổng hợp nhập kho nguyên vật liệu. 36

2.2.2- Hạch toán tổng hợp xuất kho nguyên vật liệu. 48

3. Công tác kiểm kê nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng Đông Hưng. 56

Chương III: Nhận xét và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty xây dựng Đông Hưng. 58

I. Nhận xét chung về công tác kế toán của công ty xây dựng Đông Hưng. 58

II. Nhận xét về công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty xây dựng Đông Hưng. 60

1. Ưu điểm. 61

2. Nhược điểm. 62

III. Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty xây dựng Đông Hưng. 62

1. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu. 62

1.1- Xây dựng sổ danh điểm vật tư. 62

1.2- Lập phiếu giao nhận chứng từ nhập – xuất. 64

1.3- Lập bảng kê chứng từ nhập, bảng kê chứng từ xuất nguyên vật liệu. 65

1.4- Áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào công tác quản lý nguyên vật liêu. 67

2. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu. 67

2.1- Kiến nghị về bảng kê số 3. 67

2.2- Công tác hạch toán “hàng đang đi đường”. 68

2.3- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 68

2.4- Phân tích tình hình cung ứng, sử dụng nguyên vật liệu. 69

KẾT LUẬN 72

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY