Báo cáo Một số biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm giày thể thao sang thị trường EU của công ty cổ phần đầu tư và sản xuất giày Thái Bình

PHỤ LỤC MỞ ĐẦU 1NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT GIÀY THÁI BÌNH 2I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY 21. Tên công ty: 22. Trụ sở giao dịch: 23. Hình thức pháp lý: 24. Lĩnh vực kinh doanh: 2II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY 21Giai đoạn từ năm 1989-1993 32. Giai đoạn từ năm 1993-1997 33. Giai đoạn 1998-2006 64. Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động của công ty 75. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty. 86. Cơ cấu tổ chức của công ty 97. Số lượng, trình độ cán bộ công nhân viên 10III. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 101. Tình hình phát triển thị trường xuất khẩu của công ty 102. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu của công ty trong giai đoạn 2004-2006. 142.1 Xét cề chỉ tiêu tổng sản lượng xuất khẩu công ty 142.2 Xét về chỉ tiêu doanh thu xuất khẩu 152.3 Xét về chỉ tiêu lợi nhuận của công ty. 172.4 Chỉ tiêu thu nhập bình quân 172.5 Chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước 183. Phương hướng phát triển củ công ty trong giai đoạn tới 2007-2010 193.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 193.2 Chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2008-2010 19Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GIÀY THỂ THAO CỦA CÔNG TY 21I. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 211. Nhân tố chủ quan: 211.1 Cơ cấu tổ chức, hệ thống quản trị công ty: 211.2 Trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên: 221.3 Trình độ quản lý nhân lực: 241.4 Tài chính: 261.5 Máy móc trang thiết bị, nhà xưởng: 271.6 Uy tín công ty: 292. Nhân tố khách quan 302.1 Chính sách pháp luật của Nhà nước: 302.2 Tính chất cạnh tranh của môi trường: 322.3 Nhà cung ứng: 342.4 Yếu tố tỷ giá hối đoái: 342.5 Xu hướng thay đổi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng: 352.6 Thương hiệu: 35II. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GIÀY THỂ THAO CỦA CÔNG TY SANG THỊ TRƯỜNG EU GIAI ĐOẠN 2004-2006 361. Đặc điểm thị trường 36Sơ lược về thị trường EU: 362. Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU về ngành da giày 373. Các quy định, tiêu chuẩn hoá của thị trường EU về hàng hoá nhập khẩu nói chung 38III. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GIÀY THỂ THAO CỦA CÔNG TY SANG THỊ TRƯỜNG EU GIAI ĐOẠN 2004-2006 401. Sản lượng xuất khẩu 402. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU đối với giày thể thao. 433. Tình hình thực hiện đơn hàng xuất khẩu giày thể thao sang thị trường EU. 454. Tình hình chất lượng giày thể thao xuất khẩu sang EU 475. Tình hình biến động giá của giày thể thao khi xuất sang EU. 496. Tầm quan trọng của hoạt động xuất khẩu giày thể thao sang thị trường EU đối với công ty. 50IV. ĐÁNH GIÁ 511. Thành tựu 511.1 Duy trì và phát triển thị trường: 511.2 Doanh thu tăng: 521.3 Hệ thống quản trị chất lượng chặt chẽ: 531.4 Thành công trong việc thực hiện đơn hàng: 541.5 Thành công trong việc liên doanh liên kết: 551.6 Nguyên nhân 562. Hạn chế 582.1 Chưa có hình thức quảng bá, tiếp thị sản phẩm đến khách hàng tiêu dùng: 582.2 Chưa có kênh phân phối đến tay người tiêu dùng: 592.3 Chưa tạo ra thương hiệu trên thị trường nước ngoài: 602.4 Chưa liên kết với các phương tiện vận tải để có khả năng thu được lợi nhuận cao trong việc vận chuyển hàng hoá: 60Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GIÀY THỂ THAO CỦA CÔNG TY GIÀY THÁI BÌNH SANG THỊ TRƯỜNG EU. 61I. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 611. Tăng cường thu hút nguồn lực tạo thế mạnh nội lực: 612. Tăng cường liên doanh liên kết: 633. Xây dựng thương hiệu mạnh 644. Tìm cách tiếp cận khách hàng 655. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn đầu vào 656. Đầu tư, phát triển phòng thiết kế phát triển mẫu phù hợp 65II. KIẾN NGHỊ TẦM VĨ MÔ 661. Đối với Nhà nước 662. Đối với Hiệp hội da giày Việt Nam ( Lefaso) 67

PHỤ LỤC

MỞ ĐẦU 1

NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP

Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT GIÀY THÁI BÌNH 2

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY 2

1. Tên công ty: 2

2. Trụ sở giao dịch: 2

3. Hình thức pháp lý: 2

4. Lĩnh vực kinh doanh: 2

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY 2

1Giai đoạn từ năm 1989-1993 3

2. Giai đoạn từ năm 1993-1997 3

3. Giai đoạn 1998-2006 6

4. Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động của công ty 7

5. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty. 8

6. Cơ cấu tổ chức của công ty 9

7. Số lượng, trình độ cán bộ công nhân viên 10

III. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 10

1. Tình hình phát triển thị trường xuất khẩu của công ty 10

2. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu của công ty trong giai đoạn 2004-2006. 14

2.1 Xét cề chỉ tiêu tổng sản lượng xuất khẩu công ty 14

2.2 Xét về chỉ tiêu doanh thu xuất khẩu 15

2.3 Xét về chỉ tiêu lợi nhuận của công ty. 17

2.4 Chỉ tiêu thu nhập bình quân 17

2.5 Chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước 18

3. Phương hướng phát triển củ công ty trong giai đoạn tới 2007-2010 19

3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 19

3.2 Chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2008-2010 19

Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GIÀY THỂ THAO CỦA CÔNG TY 21

I. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 21

1. Nhân tố chủ quan: 21

1.1 Cơ cấu tổ chức, hệ thống quản trị công ty: 21

1.2 Trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên: 22

1.3 Trình độ quản lý nhân lực: 24

1.4 Tài chính: 26

1.5 Máy móc trang thiết bị, nhà xưởng: 27

1.6 Uy tín công ty: 29

2. Nhân tố khách quan 30

2.1 Chính sách pháp luật của Nhà nước: 30

2.2 Tính chất cạnh tranh của môi trường: 32

2.3 Nhà cung ứng: 34

2.4 Yếu tố tỷ giá hối đoái: 34

2.5 Xu hướng thay đổi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng: 35

2.6 Thương hiệu: 35

II. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GIÀY THỂ THAO CỦA CÔNG TY SANG THỊ TRƯỜNG EU GIAI ĐOẠN 2004-2006 36

1. Đặc điểm thị trường 36

Sơ lược về thị trường EU: 36

2. Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU về ngành da giày 37

3. Các quy định, tiêu chuẩn hoá của thị trường EU về hàng hoá nhập khẩu nói chung 38

III. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GIÀY THỂ THAO CỦA CÔNG TY SANG THỊ TRƯỜNG EU GIAI ĐOẠN 2004-2006 40

1. Sản lượng xuất khẩu 40

2. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU đối với giày thể thao. 43

3. Tình hình thực hiện đơn hàng xuất khẩu giày thể thao sang thị trường EU. 45

4. Tình hình chất lượng giày thể thao xuất khẩu sang EU 47

5. Tình hình biến động giá của giày thể thao khi xuất sang EU. 49

6. Tầm quan trọng của hoạt động xuất khẩu giày thể thao sang thị trường EU đối với công ty. 50

IV. ĐÁNH GIÁ 51

1. Thành tựu 51

1.1 Duy trì và phát triển thị trường: 51

1.2 Doanh thu tăng: 52

1.3 Hệ thống quản trị chất lượng chặt chẽ: 53

1.4 Thành công trong việc thực hiện đơn hàng: 54

1.5 Thành công trong việc liên doanh liên kết: 55

1.6 Nguyên nhân 56

2. Hạn chế 58

2.1 Chưa có hình thức quảng bá, tiếp thị sản phẩm đến khách hàng tiêu dùng: 58

2.2 Chưa có kênh phân phối đến tay người tiêu dùng: 59

2.3 Chưa tạo ra thương hiệu trên thị trường nước ngoài: 60

2.4 Chưa liên kết với các phương tiện vận tải để có khả năng thu được lợi nhuận cao trong việc vận chuyển hàng hoá: 60

Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GIÀY THỂ THAO CỦA CÔNG TY GIÀY THÁI BÌNH SANG THỊ TRƯỜNG EU. 61

I. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 61

1. Tăng cường thu hút nguồn lực tạo thế mạnh nội lực: 61

2. Tăng cường liên doanh liên kết: 63

3. Xây dựng thương hiệu mạnh 64

4. Tìm cách tiếp cận khách hàng 65

5. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn đầu vào 65

6. Đầu tư, phát triển phòng thiết kế phát triển mẫu phù hợp 65

II. KIẾN NGHỊ TẦM VĨ MÔ 66

1. Đối với Nhà nước 66

2. Đối với Hiệp hội da giày Việt Nam ( Lefaso) 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY