Báo cáo Kiến Tập về công tác kế toán tại Công ty Gạch ốp lát Hà Nội

ã Lời mở đầu

ã Thực trạng công tác kế toán tại công ty gạch ốp lát Hà Nội

Phần I: Tổng quan về công ty Gạch ốp lát Hà Nội

I. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty

1.2 Đặc điểm sản phẩm và thị trường tiêu thụ

1.3 Tình hình kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong vài năm gần đây

1.4 Chiến lược phát triển kinh doanh của công ty

II. Tổ chức sản xuất và quản lý ở công ty gạch ốp lát Hà Nội

2.1 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty

2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất

2.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý

Phần II: Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty gạch ốp lát Hà Nội

I. Đặc điểm quản lý tài chính và phân cấp quản lý tài chính ở công ty

II. Tổ chức bộ máy kế toán

2.1 Đặc điểm phân công lao động kế toán trong đơn vị

2.2 Đặc điểm bộ máy kế toán

III. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán ở công ty gạch ốp lát Hà Nội

3.1 Hệ thống chứng từ kế toán

3.2 Hệ thống tài khoản sử dụng

3.3 Tổ chức sổ kế toán

3.4 Hệ thống báo cáo kế toán

IV. Tổ chức hạch toán một số phần hành kế toán chủ yếu

4.1 Kế toán vốn bằng tiền

4.2 Kế toán TSCĐ

4.3 Kế toán tiền lương

4.4 Kế toán CPSX và tính giá thành

4.5 Kế toán hàng tồn kho

4.6 Kế toán công tác báo cáo cuối kỳ

Phần III : Nhận xét, đánh giá chung và một số ý kiến đề xuất

I. Nhận xét, đánh giá chung

II. Một số ý kiến đề xuất

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY