Luận Văn Báo Cáo Khoa Học

Đề tài Các hiện tượng hư hỏng kết cấu nền mặt đường trên các công trình ngầm và đề xuất giải pháp xử lý

Đề tài Các hiện tượng hư hỏng kết cấu nền mặt đường trên các công trình ngầm và đề xuất giải pháp xử lý


MỤC LỤC Mở đầu 3 Chương I: Giới thiệu chung về các công trình ngầm .6 Tóm tắt chương I 11 Chương II: Các hiện tượng và nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu nền mặt đường thường gặp trên các công trình ngầm . .12 2.1. Các hiện tượng hư hỏng thường gặp .12 2.1.1. Vết nứt mặt đường . 12 2.1.2. Lún, ...


Đề tài Nghiên cứu tính chất cơ lý đất nền và đề xuất phương án nền móng hợp lý phục vụ xây dựng công trình dân dụng tại các quận nội thành TP. Hải Phòng

Đề tài Nghiên cứu tính chất cơ lý đất nền và đề xuất phương án nền móng hợp lý phục vụ xây dựng công trình dân dụng tại các quận nội thành TP. Hải Phòng


MỤC LỤC Trang I. Tính cấp thiết của đề tài 1 II. Mục tiêu của đề tài 3 III. Phương pháp nghiên cứu 4 IV. Nội dung nghiên cứu 4 CHưƠNG 1 1 ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH KHU VỰC THÀNH PHỐ HẢI PHÕNG 1. Đặc điểm điều kiện địa chất công trình khu vực thành phố Hải Phòng 5 1.1. Vị trí địa ...


Đề tài Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động của xe buýt tuyến: Bến Cầu Rào – Khu công nghiệp Nomura – Dụ Nghĩa trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đề xuất giải pháp để hoạt động của xe buýt đạt hiệu quả cao

Đề tài Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động của xe buýt tuyến: Bến Cầu Rào – Khu công nghiệp Nomura – Dụ Nghĩa trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đề xuất giải pháp để hoạt động của xe buýt đạt hiệu quả cao


MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . 1 LỜI CẢM ƠN . 4 MỞ ĐẦU . 7 1. LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI . 7 2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI . 7 3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI . 8 4. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 8 CHưƠNG I: TỔNG QUAN. 11 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT . 11 1.1. Một số quy định về thông số kỹ thuật đường đô thị ản ...