Báo cáo Khảo sát nghiên cứu mô hình tổ chức bộ máy nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn Star Old Quarter

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 3CHƯƠNG I 5GIỚI THIỆU KHÁCH SẠN STAR OLD QUARTER 51. Giới thiệu khái quát Khách sạn. 51.1. THÔNG TIN CƠ BẢN. 51.2. Quá trình hình thành và phát triển của Khách sạn Star Old Quarter . 61.3. CÁC Lĩnh vực kinh doanh của KHÁCH Sạn. 72. TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG KHÁCH SẠN 72.1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC. 72.2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG KHÁCH SẠN. 82.3. Hiện trạng mối quan hệ giữa các bộ phận chính tại Khách sạn. 11CHƯƠNG II 13THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN 131. Tình hình nhân lực của khách sạn. 131.1.Cơ cấu lao động của khách sạn. 131.2.Cơ cấu theo độ tuổi : 131.3. Cơ cấu theo trình độ chuyên môn: 132. Tình hình hoạt động kinh doanh của Khách sạn. 142.1.DANH MỤC SẢN PHẨM: 143.CƠ CẤU LOẠI PHũng và trang thiết bị cú trong phũng: 15CHƯƠNG III 19NGUYÊN NHÂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 19KÉM HIỆU QUẢ 191. NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN. 191.1. Mối quan hệ công tác giữa các bộ phận chính trong Khách sạn. 191.2. SỰ CẦN THIẾT TRONG VIỆC PHỐI HỢP CÁC BỘ PHẬN VỚI NHAU. 212. Một số hạn chế, vướng mắc, bất cập trong công tác tổ chức bộ máy kinh doanh, mối quan hệ công tác giữa các bộ phận chính tại Khách sạn. 222.1. Một số hạn chế,vướng mắc, bất cập. 222.2. Một số vấn đề cấp thiết (đặt ra) cần giải quyết. 23CHƯƠNG IV 24GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 241. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy kinh doanh trong Khách sạn . 241.1. TỔ CHỨC LẠI BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA KHÁCH SẠN: 241.2. Các giải pháp đồng bộ khác. 262. Đưa ra những kiến nghị cụ thể: 272.1. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI TỔNG CỤC DU LỊCH: 272.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI KHÁCH SẠN: 28KẾT LUẬN 31TÀI LIỆU THAM KHẢO 32

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG I 5

GIỚI THIỆU KHÁCH SẠN STAR OLD QUARTER 5

1. Giới thiệu khái quát Khách sạn. 5

1.1. THÔNG TIN CƠ BẢN. 5

1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Khách sạn Star Old Quarter . 6

1.3. CÁC Lĩnh vực kinh doanh của KHÁCH Sạn. 7

2. TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG KHÁCH SẠN 7

2.1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC. 7

2.2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG KHÁCH SẠN. 8

2.3. Hiện trạng mối quan hệ giữa các bộ phận chính tại Khách sạn. 11

CHƯƠNG II 13

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN 13

1. Tình hình nhân lực của khách sạn. 13

1.1.Cơ cấu lao động của khách sạn. 13

1.2.Cơ cấu theo độ tuổi : 13

1.3. Cơ cấu theo trình độ chuyên môn: 13

2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Khách sạn. 14

2.1.DANH MỤC SẢN PHẨM: 14

3.CƠ CẤU LOẠI PHũng và trang thiết bị cú trong phũng: 15

CHƯƠNG III 19

NGUYÊN NHÂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 19

KÉM HIỆU QUẢ 19

1. NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN. 19

1.1. Mối quan hệ công tác giữa các bộ phận chính trong Khách sạn. 19

1.2. SỰ CẦN THIẾT TRONG VIỆC PHỐI HỢP CÁC BỘ PHẬN VỚI NHAU. 21

2. Một số hạn chế, vướng mắc, bất cập trong công tác tổ chức bộ máy kinh doanh, mối quan hệ công tác giữa các bộ phận chính tại Khách sạn. 22

2.1. Một số hạn chế,vướng mắc, bất cập. 22

2.2. Một số vấn đề cấp thiết (đặt ra) cần giải quyết. 23

CHƯƠNG IV 24

GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 24

1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy kinh doanh trong Khách sạn . 24

1.1. TỔ CHỨC LẠI BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA KHÁCH SẠN: 24

1.2. Các giải pháp đồng bộ khác. 26

2. Đưa ra những kiến nghị cụ thể: 27

2.1. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI TỔNG CỤC DU LỊCH: 27

2.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI KHÁCH SẠN: 28

KẾT LUẬN 31

TÀI LIỆU THAM KHẢO 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY