Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thiết bị Vật tư Ngân hàng

MỤC LỤC

Lời nói đầu 0

Chương 1: Khái quát về công ty cổ phần thiết bị vật tư ngân hàng 1

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 1

1.2 Các lĩnh vực hoạt động của Công ty 3

1.3 Sơ đồ bộ máy tổ chức 4

1.4. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban: 5

1.4.1 Đại hội đồng cổ đông 5

1.4.2 Hội đồng quản trị 5

1.4.3.Phòng kế hoach sản xuất in và giấy. 5

1.4.3.1.Kế hoach sản xuất kinh doanh. 5

1.4.3.2.Đơn vị sản xuất (In và Giấy ) 5

1.4.4 Phòng kinh doanh tiếp thị bán hàng 6

1.4.4.1. Đơn vị kinh doanh tiếp thị 6

1.4.4.2.Đơn vị kinh doanh bán hàng: 6

1.4.5 Phòng kinh doanh đối ngoại : 6

1.4.6.Phòng hành chính nhân sự : 7

1.4.7.Phòng tài chính kế toán : 7

1.4.8.Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. 7

Chương 2 : các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thiết bị vật tư ngân hàng. 8

2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần thiết bị Vật tư Ngân hàng. 8

2.2.Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần thiết bị Vật tư Ngân hàng. 11

2.2.1.Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đa năng và tổng hợp. 11

2.2.2.Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mang tính đặc thù chuyên ngành Ngân hàng. 12

2.3.Thị trường của Công ty 13

2.3.1.Thị trường trong nước 13

2.3.2. Thị trường quốc tế. 14

2.4.Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần thiết bị Vật tư Ngân hàng. 14

Chương 3: Một số nhận xét và đề xuất. 17

3.1 Một số đánh giá về công ty 17

3.1.1 Những ưu điểm 17

3.1.2 Những hạn chế 17

3.2 Mốt số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty 18

3.2.1 Thực hiện các giải pháp cân đối cơ cấu vốn và nguồn vốn. 18

3.2.2 Tổ chức công tác thanh toán tiền hàng và thu hồi công nợ. 18

3.2.3 Các biện pháp nâng cao khả năng sinh lời 19

3.2.4 Xây dựng kế hoạch huy động vốn và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh 19

Kết luận 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY