Báo cáo Dự án quản lý công văn trường đại học Duy Tân

MỤC LỤC :I.Giới thiệu chung 3 II. Giới thiệu về phần mềm quản lí công văn trường đại học Duy Tân .51. Cấu trúc tổ chức trường .52. Quy trình quản lí văn thư .6 2.1 Nguyên tắc chung .6 2.2 Giải thích từ ngữ .6 2.3 Quản lý công văn đến 7 2.4 Quản lý công văn đi .10III. Giới thiệu về phần mềm .131. Mục tiêu phần mềm 132. Nhóm người sử dụng .133. Phạm vi sản phẩm .144. Chức năng .155. Mô tả tổng quan .275.1 Triển vọng sản phẩm 275.2 Chức năng sản phẩm .275.3 Môi trường điều hành 285.4 Thiết kế và thực thi ràng buộc .285.5 Tài liệu người sử dụng .29 6. Yêu cầu phi chức năng 307. Yêu cầu giao diện .32 8. Yêu cầu phần cứng 399. Yêu cầu khác 4010. Bảng báo giá .41

MỤC LỤC :

I.Giới thiệu chung 3

II. Giới thiệu về phần mềm quản lí công văn trường đại học Duy Tân .5

1. Cấu trúc tổ chức trường .5

2. Quy trình quản lí văn thư .6

2.1 Nguyên tắc chung .6

2.2 Giải thích từ ngữ .6

2.3 Quản lý công văn đến 7

2.4 Quản lý công văn đi .10

III. Giới thiệu về phần mềm .13

1. Mục tiêu phần mềm 13

2. Nhóm người sử dụng .13

3. Phạm vi sản phẩm .14

4. Chức năng .15

5. Mô tả tổng quan .27

5.1 Triển vọng sản phẩm 27

5.2 Chức năng sản phẩm .27

5.3 Môi trường điều hành 28

5.4 Thiết kế và thực thi ràng buộc .28

5.5 Tài liệu người sử dụng .29

6. Yêu cầu phi chức năng 30

7. Yêu cầu giao diện .32

8. Yêu cầu phần cứng 39

9. Yêu cầu khác 40

10. Bảng báo giá .41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY