Báo cáo Đề tài Vận dụng mô hình điều chỉnh xây dựng cấu trúc vốn mục tiêu – Nghiên cứu thực nghiệm trên các doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt Nam

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU. v

DANH MỤC HÌNH VẼ. vi

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT. vii

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .viii

1.Thông tin chung.viii

2.Mục tiêu .viii

3.Tính mới và sáng tạo . ix

4.Kết quả nghiên cứu. ix

5.Sản phẩm . x

6.Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng

áp dụng . x

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS . xi

1. General information. xi

2. Objectives. xi

3. Creativeness and innovativeness . xi

4. Research results. xii

5. Products. xii

6. Effects, transfer alternatives of reserach results and applicability. xii

MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết. 1

2. Mục tiêu cơ bản . 2

3. Phạm vi nghiên cứu. 2

4. Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu . 2

5. Kết cấu của đề tài . 2

6. Đóng góp khoa học và thực tiễn của đề tài. 3

7. Sản phẩm của đề tài. 3iii

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN MỤC TIÊU

CỦA DOANH NGHIỆP. 4

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP4

1.1.1. Quan điểm tài chính cổ điển. 4

1.1.2. Theo quan điểm hiện đại . . 4

1.1.2.1 Lý thuyết chi phí đại diện (The Agency Cost Theory). . 4

1.1.2.2. Lý thuyết thông tin bất đối xứng . . 5

1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN MỤC TIÊU CỦA

DOANH NGHIỆP. 5

1.2.1. Lý thuyết đánh đổi. 5

1.3. TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾNĐỀ TÀI. 6

1.3.1. Các nghiên cứu trên thế giới. 6

1.3.1.1. Lý thuyết đánh đổi tĩnh và lý thuyết đánh đổi động. . 6

1.3.2 Các nghiên cứu ở Việt Nam . 8

CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU - VẬN DỤNG MÔ HÌNH

ĐIỀU CHỈNH XÂY DỰNG CẤU TRÚC VỐN MỤC TIÊU CHO

CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH SẢN XUẤT VLXD Ở VIỆT NAM10

2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Ở VIỆT NAM . 10

2.1.1 Nhạy cảm với chu kỳ kinh doanh của nền kinh tế vĩ mô. 10

2.1.2 Tốc độ tăng trưởng . 10

2.1.3 Hiệu quả sử dụng tài sản. 11

2.2. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

NGÀNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM. 11

2.2.1. Tỷ suất nợ bình quân của các DN ngành VLXD. 11

2.2.2. Tỷ suất nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu . 11

2.2.3 Cơ cấu nợ phải trả. . 11

2.3. NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH MỤC TIÊU XÂY DỰNG CẤU TRÚC

VỐN MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP. 12

2.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn mục tiêu. 12

2.3.2. Ứng dụng mô hình cấu trúc vốn mục tiêu . 13

2.3.3. Mô hình hiệu chỉnh sai số ECM . 14iv

2.4. PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH CẤU TRÚC VỐN

MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP . 16

2.4.1. Phương pháp ước lượng moment tổng quát (GMM). 16

2.4.2. Kiểm định mô hình cấu trúc vốn mục tiêu của các doanh nghiệp

ngành sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt Nam. 16

2.4.2.1.Kiểm định tính dừng các biến trong mô hình. . 16

2.4.2.2.Kiểm định White để loại bỏ vấn đề tự tương quan của mô hìnhnghiên cứu . . 17

2.4.3. Tiến trình nghiên cứu đề tài. 17

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KHUYẾN CÁO ĐỐI

VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG Ở

VIỆT NAM. 19

3.1. KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH XÂY DỰNG CẤU TRÚC

VỐN MỤC TIÊU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT

LIỆU XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM . 19

3.1.1. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn tối ưu. 19

3.1.2. Mô tả thống kê các biến. 20

3.1.3. Ma trận hệ số tương quan . 2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY