Báo cáo Đề tài Tổng hợp và phân tích đặc tính của ôxít kẽm (ZnO) cấu trúc nano/micro và ứng dụng làm vật liệu cản quang và hấp thụ tia cực tím

MỤC LỤC

MỤC LỤC. 1

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ . 3

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU . 4

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT. 5

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 6

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS . 8

MỞ ĐẦU. 9

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN . 11

1.1. Cấu trúc tinh thể của ZnO . 11

1.1.1. Cấu trúc lục giác Wurtzite . 11

1.1.2. Cấu trúc vùng năng lƣợng. 11

1.2. Đặc tính quang điện của ZnO . 11

1.3. Tổng quan kết quả nghiên cứu vật liệu ZnO cấu trúc

nano/micro. 11

1.3.1. Cấu trúc nano/micro ZnO. 11

1.3.2. Kết quả nghiên cứu về đặc tính quang của vật liệuZnO . 12

1.4. Một số ứng dụng của ZnO. 13

1.4.1. Ứng dụng phát quang . 13

1.4.2. Transistor hiệu ứng trƣờng. 13

1.4.3. Linh kiện quang điện tử . 14

1.4.4. Cảm biến khí, hóa học, sinh học . 14

CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP TỔNG HỢP VÀ PHÂN

TÍCH VẬT LIỆU ZnO . 16

2.1. Phƣơng pháp tổng hợp . 16

2.2. Kỹ thuật phân tích vật liệu. 16

2.2.1. Kỹ thuật đo đặc tính hình thái bằng kính hiển vi

điện tử quét SEM (Scanning Electron Microscope). 16

2.2.2. Kĩ thuật đo đặc tính hình thái bằng kính hiển vi điện

tử đƣờng hầm TEM ( Transmission Electron Microscopy). 16

2.2.3. Kỹ thuật nhiễu xạ tia X . 16

2.2.4. Kỹ thuật phổ tán xạ đàn hồi Raman . 17

2.2.5. Kỹ thuật phổ huỳnh quang . 17

2.2.6. Kỹ thuật phổ hấp thụ quang . 17

CHƢƠNG 3: VẬT LIỆU, THIẾT BỊ, QUY TRÌNH

TỔNG HỢP HẠT NANO/MICRO ZnO . 18

3.1. Vật liệu, hóa chất. 18

3.2. Thiết bị, dụng cụ . 18

3.3. Quy trình tổng hợp . 18

CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN. 20

4.1. Tổng hợp vi cầu ZnO kích thƣớc micro. 20

4.1.1. Hình thái hạt vi cầu ZnO. 20

4.1.2. Đặc tính cấu trúc hạt vi cầu ZnO . 21

4.1.3. Đặc tính huỳnh quang . 22

4.2. Tổng hợp hạt nano ZnO. 22

4.2.1. Hình thái hạt nano ZnO . 22

4.2.2. Đặc tính cấu trúc của hạt nano ZnO. 23

4.2.3. Đặc tính hấp thụ quang của hạt nano ZnO . 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY