Báo cáo Đề tài Tính toán và ứng dụng các ết cấu thổi phồng trong xây dựng

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU. 1

Chương 1 TỔNG QUAN VỀ KẾT CẤU THỔI PHỒNG . 4

1.1 Tổng quan về cấu tạo và ứng dụng của kết cấu thổi phồng . 4

1.2 Một số nghiên cứu về ứng xử của vật liệu. 7

1.3 Một số công trình nghiên cứu về sự làm việc của kết cấu thổi phồng. 8

Chương 2 TÍNH TOÁN KẾT CẤU MÀNG MỎNG THỔI PHỒNG. 9

2.1 Thiết lập phương trình cho bài toán thổi phồng ống màng mỏng. 9

2.2 Phân tích sự thay đổi kích thước hình học của ống màng mỏng ở

trạng thái thổi phồng. 11

2.3 Xác minh lý thuyết tính thổi phồng bằng phương pháp phần tử hữu

hạn PTHH . 15

2.4 Thiết lập phương trình cho bài toán dầm ống màng mỏng thổi phồng

chịu uốn . 16

2.5 Phân tích ứng xử của dầm màng mỏng thổi phồng chịu uốn. 21

2.6 Kết luận chương. 25

Chương 3NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ỨNG XỬ CỦA KẾT CẤU

MÀNG MỎNG THỔI PHỒNG. 26

3.1 Phương pháp xác định tính chất cơ lý của vật liệu . 26

3.2 Phương pháp đo biến dạng ống màng mỏng thổi phồng . 28

3.3 Xử lý kết quả - Tính chất cơ lý của vật liệu. 30

3.4 Đo chuyển vị của ống màng mỏng thổi phồng chịu uốn . 33

3.5 Kết luận. 35

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 36

Kết quả đạt được. 36

Kiến nghị . 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY