Báo cáo Đề tài Thiết kế hệ thống thi trắc nghiệm không dây

MỤC LỤC

DANH SÁCH THAM GIA.i

MỤC LỤC.ii

DANH MỤC HÌNH .iv

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.v

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.vi

MỞ ĐẦU .1

1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN PHẦN CỨNG .2

1.1 Arduino.2

1.2 Mô đun wifi NRF24L01.2

1.3 Graphic LCD QC12864B.2

1.4 Chip thời gian thực DS1307.2

1.5 Chip nhớ EEPROM 24C64 .2

1.6 Chip nhớ FLASH 45DB161D .2

1.7 Bàn phím ma trận 4x4 .2

2 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG .2

2.1 Tổng quan hệ thống.2

2.2 Thiết kế và xây dựng máy chủ .3

2.2.1 Các ca sử dụng trên máy chủ.3

2.2.2 Thiết kế mạch điện tử cho máy chủ .4

2.2.3 Các thuật toán cơ bản. .4

2.2.4 Xây dựng chức năng trên máy chủ.5

2.3 Thiết kế và xây dựng máy trạm.10

2.3.1 Các ca sử dụng trên máy trạm .10

2.3.2 Xây dựng các chức năng cho máy trạm .11

2.4 Thiết kế và xây dựng phần mềm trên máy tính.13

2.4.1 Các ca sử dụng trên phần mềm trên máy tính .13

2.4.2 Xây dựng các chức năng của phần mềm.14

3 CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ.16Hệ thống thi trắc nghiệm không dây Trương Minh Huy

3.1 Demo chức năng trên máy chủ.16

3.1.1 Giao diện chọn chức năng chính .16

3.1.2 Giao diện chọn chức năng quản lý đề thi .17

3.1.3 Giao diện chọn chức năng triển khai thi.17

3.1.4 Giao diện chọn chức năng quản lý hệ thống .17

3.1.5 Giao diện chọn chức năng phiên thi.18

3.2 Demo chức năng trên máy trạm. .19

3.2.1 Giao diện chọn chức năng chính .19

3.2.2 Giao diện nhập thông tin thí sinh thi .19

3.2.3 Giao diện nhập đáp án đề thi.19

3.2.4 Giao diện hiện thị kết quả thi .20

3.3 Demo chức năng trên máy tính .20

3.3.1 Giao diện truy vấn bài làm thí sinh .20

3.3.2 Giao diện truy vấn bảng điểm phiên thi .20

3.3.3 Giao diện quản lý BĐAĐT.21

3.3.4 Giao diện tạo BĐAĐT.21

3.3.5 Giao diện hiển thị ID của BĐAĐT trên từng máy chủ .22

3.4 Thử nghiệm và đánh giá kết quả .22

KẾT LUẬN .23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY