Báo cáo Đề tài Nghiên cứu tổng hợp hợp chất dẫn điện từ tetracyanoquinondimetan (TCNQ)

Chất dẫn điện hữu cơ được tổng hợp từ TCNQ và dẫn xuất của nó

đã trở thành một hướng nghiên cứu hấp dẫn từ khi nó lần đầu tiên được

phát hiện vào những năm 1970. Hầu hết những chất dẫn điện nói trên được

tạo thành từ những hợp chất trao đổi điện tích giữa anion TCNQ(1-) với

một cation thích hợp khác chẳng hạn như các cation kim loại, phức chất cơ

kim hay các cation hữu cơ. Thú vị hơn nữa, một hợp chất trao đổi điên tích

hữu cơ thuần tuý TCNQ-TTF được tổng hợp lại có độ dẫn điện như các

kim loại. Điều này rất có giá trị trong việc ứng dụng chất các hợp chất hữu

cơ vào lĩnh vực điện tử. Nhiều hợp chất của TCNQ(1-) mang tính chất dẫn

điện cao. Do đó, chúng đã được nghiên cứu để ứng dụng trong nhiều lĩnh

vục điện tử, chẳng hạn như tụ điện điện phân, công tắc điện tử, vật liệu lưu

trữ quang học. Mặc dù một vài ví dụ về hợp chất giữa TCNQ và các phân

tử sinh học khác đã được nghiên cưú trong những năm gần đâu , nhưng

việc xác định cấu trúc của chúng lại chưa mấy thành công. Đặc biệt ở Việt

Nam chưa có bất kỳ công trình nào nghiên cứu về TCNQ. Một lượng lớn

các hợp chất bán dẫn lai hoá thông dụng dựa trên TCNQ đã được phát triển

trong những ứng dụng tiêu biểu như bán dẫn, xúc tác, điện . Vì vậy việc

nghiên cứu tổng hợp các hợp chất có khả năng dẫn điện từ

tetracyanoquinodimethan (TCNQ) là cần thiết.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY