Báo cáo Đề tài Nghiên cứu tình hình sức khỏe, bệnh tật của sinh viên năm thứ nhất đại học đà nẵng năm học 2014-2015

MỤC LỤC

MỤC LỤC .1

DANH MỤC CÁC BẢNG.3

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .4

MỞ ĐẦU.4

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN.7

1.1. Thực trạng thể lực, sức khỏe và bệnh tật của thanh niên.7

1.1.1. Định nghĩa về sức khỏe .7

1.1.2. Mô hình bệnh tật hiện nay .7

1.1.3. Thực trạng thể lực, sức khỏe và bệnh tật của thanh niên trênthế giới.7

1.2. Một số nghiên cứu về thể lực, sức khỏe, bệnh tật của học sinh –sinh viên tại Việt Nam.8

CHưƠNG 2: ĐỐI TưỢNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU .10

2.1. Đối tượng nghiên cứu.10

2.1.1. Đối tượng.10

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu.10

2.2.1. Địa điểm nghiên cứu.10

2.2.2. Thời gian nghiên cứu.10

2.3. Phương pháp nghiên cứu .10

2.3.1. Thiết kế nghiên cứu .10

2.3.2. Cỡ mẫu .10

2.3.3. Phương pháp chọn mẫu .10

2.3.4. Thu thập số liệu .11

2.4. Biến số và lượng hóa .11

2.5. Xử lý số liệu .11

2.6. Đạo đức nghiên cứu.11

CHưƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .12

3.1. Một số đặc điểm của đối tượng nghiên cứu.12

3.1.1. Đặc điểm cá nhân của đối tượng nghiên cứu.12

3.2. CÁC CHỈ TIÊU NHÂN TRẮC.12Trang 2

3.2.1. Chiều cao theo tuổi và giới.12

3.2.2. Cân nặng theo tuổi và giới.13

3.3. PHÂN LOẠI THỂ LỰC SINH VIÊN.13

3.3.1. Phân loại thể lực theo thang phân loại của Bộ Y tế.13

3.3.2. Phân loại thể lực sinh viên theo trường .14

3.4. PHÂN LOẠI TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG THEO BMI.14

3.5. KẾT QUẢ VỀ MỘT SỐ BỆNH TẬT.15

3.5.1. Phân loại mạch của sinh viên theo tuổi .15

3.5.2. Phân loại huyết áp của sinh viên theo tuổi .15

3.5.3. Tình hình bệnh lý nội khoa.16

3.5.4. Tình hình bệnh lý ngoại khoa của sinh viên.16

3.5.5. Tình hình bệnh về mắt.17

3.5.6. Tình hình bệnh về Tai - mũi - họng.17

3.5.7. Tình hình bệnh về Răng hàm mặt.17

3.5.8. Tình hình bệnh về Da liễu .18

3.6. PHÂN LOẠI SỨC KHỎE CỦA SINH VIÊN .18

3.7. BỆNH TẬT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN.19

CHưƠNG 4: BÀN LUẬN.23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY