Báo cáo Đề tài Nghiên cứu quá trình hóa khí biomass trong tầng sôi

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 7

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 7

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 8

3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 8

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 8

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÙN CƯA VÀ HÓA KHÍ MÙN CƯA 9

1.1 TỔNG QUAN VỀ MÙN CƯA 9

1.1.1 Mùn cưa là gì? 9

1.1.2 Đặc tính của nhiên liệu mùn cưa 9

1.2 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA QUÁ TRÌNH HÓA KHÍ MÙN CƯA 10

1.2.1 Khí hóa mùn cưa trên thế giới 11

1.2.2 Tình hình sử dụng nhiên liệu tại Việt Nam 12

1.3 MỘT SỐ QUI TRÌNH KHÍ HÓA ĐANG ĐƯỢC ÁP DỤNG TRÊN THẾ GIỚI 12

1.3.1 Khí hóa ở áp suất khí quyển (ACG) 12

1.4 ẢNH HƯỞNG XỦA VIỆC ĐỐT MÙN CƯA 13

1.4.1 Hiệu ứng nhà kính 13

1.4.2 Mưa axit 13

1.5 TẦM QUAN TRỌNG CỦA KHÍ HÓA MÙN CƯA 13

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA QUÁ TRÌNH KHÍ HÓA 14

2.1 HÓA KHÍ MÙN CƯA LÀ GÌ? 14

2.2 CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH KHÍ HÓA 14

2.3. CAC CONG NGHỆ KHI HOA 14

2.3.1. Khí hóa tầng cố định 15

2.3.2. Khí hóa tầng sôi 15

2.4 NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CỦA QUÁ TRÌNH KHÍ HÓA 15

2.4.1 Cân bằng phản ứng 15

2.4.2 Động học của phản ứng 15

2.5. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH HÓA KHÍ 15

2.5.1 Thành phần và tính chất vật liệu khí hóa 15

2.5.2 Nhiệt độ 15

2.5.3 Áp suất vận hành 15a

2.5.4 Chất xúc tác 15

2.5.5 Tác nhân khí hóa 15

CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH KHÍ HÓA MÙN CƯA 16

3.1 LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ KHÍ HÓA MÙN CƯA 16

3.2 CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA LÒ HÓA KHÍ MÙN CƯA TẦNG SÔI16

3.2.1 Cấu tạo lò khí hóa mùn cưa kiểu tầng sôi 16

3.3.1 Tính kích thước đáy lò 17

3.3.2. Tính lưu lượng cấp gió 17

3.3.3. Tính lưu lượng nhiên liệu và lưu lượng khí thoát ra 17

3.3.4 Cấu tạo các thiết bị phụ 17

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 17

4.1. ĐIỀU KIỆN THÍ NGHIỆM 17

4.2. SỰ PHÂN BỐ CỦA NHIỆT ĐỘ LÒ THEO LƯU LƯỢNG KHÔNG KHÍ CẤP VÀO 18

4.3. SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG KHÔNG KHÍ CẤP VÀO ĐẾN QUÁ TRÌNH HÓA KHÍ20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY