Báo cáo Đề tài Nghiên cứu ổn định tổng thể của dầm thép có tiết diện thay đổi

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

Chương 1 TỔNG QUAN VỀ TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH CỦA DẦMTHÉP 4

1.1 Ổn định đàn hồi của dầm thép 4

1.1.1 Các phương trình cân bằng của dầm khi mất ổn định 4

1.1.2 Trường hợp dầm chịu uốn thuần túy 5

1.1.3 Trường hợp dầm công sôn chịu tải trọng tập trung 6

1.1.4 Dầm đơn giản chịu tải tập trung 7

1.2 Trường hợp tổng quát cho tiết diện không đổi 7

1.2.1 Ảnh hưởng của điều kiện biên 8

1.2.2 Ảnh hưởng của kiểu tải trọng 8

1.2.3 Ảnh hưởng của điểm đặt tải trọng 8

1.3 Tính toán ổn định theo TCVN 5575:2012 9

1.4 Kết luận chương 9

Chương 2 ỔN ĐỊNH TỔNG THỂ CỦA DẦM CÓ TIẾT DIỆNTHAY ĐỔI 10

2.1 Phương trình vi phân của dầm thép chữ I có tiết diện thay đổi 10

2.1.1 Dầm chịu chịu uốn thuần túy 10

2.1.2 Một số trường hợp khác 12

2.2 Một số phương pháp gần đúng 13

2.2.1 Phương pháp chiều cao tương đương 13

2.2.2 Phương pháp đưa về thanh chịu nén tương đương 13

2.3 Mô hình tính toán ổn định bằng phương pháp phần tử hữu hạn 14Đề tài KH&CN cấp Đại học Đà Nẵng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY