Báo cáo Đề tài Nghiên cứu ngữ nghĩa của các động từ chỉ sự tri giác bằng giác quan trong tiếng Anh trên bình diện ngôn ngữ học tri nhận (đối chiếu tiếng Việt)

Nghiệm thân là quá trình con người lấy các bộ phận của cơ thể

và sự trải nghiệm của thân xác để định hình hệ thống ý niệm và tư duy.

Trong tiếng Việt, theo Nguyễn Tất Thắng (2007), trong một nghiên cứu

của ông cũng đã cho rằng cảm nhận của con người về thế giới ảnh

hưởng đến cách con người sử dụng ngôn ngữ. Vì vậy, ngữ nghĩa có

mối quan hệ chặt chẽ với những trải nghiệm về mặt sinh học của

con người chúng ta; điều này trái khác với quan điểm của ngữ

pháp truyền thống, đặc biệt là ngữ pháp tạo sinh rằng ngữ pháp và

ngữ nghĩa hoàn toàn độc lập với hau, và ngữ nghĩa phụ thuộc

vào điều kiện xác tín, không phụ thuộc vào chủ thể của lời nói.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY