Báo cáo Đề tài Nghiên cứu hoạt động tham vấn tâm lý cho học sinh tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG THAM VẤN TÂM LÝ TẠI CÁC

TRƢỜNG THCS

1.1. Tổng quan các nghiên cứu về tham vấn và hoạt động tham vấn học đƣờng

1.1.1. Trên thế giới

1.1.2. Ở Việt Nam

1.2. Các khái niệm chính

1.2.1. Khái niệm Tham vấn (counseling)

1.2.2. Khái niệm tham vấn tâm lý h đường

Tham vấn học đường là tất cả những hoạt động liên quan đến công tác trợ giúp giữa

nhà tham vấn học đường với học sinh, sinh viên, phụ huynh. Nhằm mục đích giúp cho học

sinh có điều kiện, cơ hội phát triển tốt nhất, hay giúp phụ huynh có nhìn nhận, dạy dỗ, quản lý

cón mình trong mọi hoạt động như: Học hành, vui chơi giải trí một cách khoa học và hiệu quảnhất.

School Counseling – Là sự trợ giúp tâm lý một cách chuyên nghiệp của nhà tham vấn

tâm lý học đường với thân chủ (ban quản lý, lãnh đạo nhà trường, thầy cô giáo, cha mẹ phụ

huynh và học sinh) nhằm giải quyết các vấn đề trường học và sự phát triển lành mạnh của học

sinh. (R. Clark, 2011)

1.2.3. Khái niệm hoạt động tham vấn học đƣờng

Hoạt động tham vấn học đường là tiến trình tổ chức và triển khai các nội dung tham

vấn học đường theo mục tiêu, kế hoạch của cán bộ tham vấn học đường đặt ra phù hợp với

yêu cầu, nhiệm vụ của bản than hoạt động này.

Hoạt động tham vấn học đường là hoạt động đặc biệt, đòi hỏi người làm tham vấn học

đường và nhà trường phải vạch ra một kế hoạch hành động chung, có sự tham gia phối hợp,

hỗ trợ của các giáo viên, nhân viên và cả ban đại diện phụ huynh trong Hội đồng giáo dục

được sự lãnh đạo trực tiếp của hiệu trưởng và sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng trong

cộng đồng liên quan đến công tác giáo dục và tổ chức hoạt động giáo dục trong và ngoài họcđường

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY