Báo cáo Đề tài Nghiên cứu dấu hiệu tình thái như là chiến lược lịch sự trong ngôn bản Tiếng Anh bằng phương pháp khối liệu

CHƯƠNG 2

XÂY DỰNG CÁC KHỐI LIỆU PHÁT BIỂU

CỦA ĐẠI SỨ ANH, MỸ TẠI VIỆT NAM

2.1 TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỰA

TRÊN KHỐI LIỆU

Khối liệu (corpus) là một tập hợp các ngôn bản viết hoặc nói của

cùng một loại thể (genre) được thu thập từ thực tiễn giao tiếp, được

cấu trúc một cách có hệ thống và được thiết kế để phục vụ mục đích

nghiên cứu các phương diện của ngôn ngữ. Meyer (2002: xi) định

nghĩa “khối liệu là tập hợp các văn bản hay bộ phận của một loại hình

văn bản mà dựa vào đó việc phân tích ngôn ngữ được thực hiện”.

Ngôn ngữ học khối liệu nghiên cứu ngôn ngữ trên cơ sở khối liệu

văn bản. Theo Aijmer và Altenberg (1991) phương pháp nghiên cứu

này xuất phát từ hai sự kiện lớn: một là công bố của Randolph Quirk

(1959) về khảo sát ứng dụng của tiếng Anh (SEU) với mục đích thu

thập một khối liệu lớn và đa dạng về phong cách diễn đạt trong tiếng

Anh, mô tả một cách có hệ thống văn phong nói và viết của ngôn ngữ

này; hai là sự ra đời của các phần mềm máy tính có thể lưu trữ và truy

xuất khối lượng lớn dữ liệu văn bản.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY