Báo cáo Đề tài Nghiên cứu chế tạo bộ hiệu chỉnh góc đánh lửa cho động cơ ô tô sử dụng xăng truyền thống sang sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ phối trộn ethanol cao

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ.iii

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ .iv

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.v

MỞ ĐẦU .1

1. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH.1

2. TÍNH CẤP THIẾT.1

3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .1

4. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN .2

5. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP.2

CHƯƠNG 1. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT .3

1.1. TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA ETHA .3

1.3. VẤN ĐỀ XĂNG SINH HỌC CHO.4

1.4. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN .5

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH .6

2.1. ĐẶC ĐIỂM QUÁ TRÌNH CHÁY.6

2.2. MÔ HÌNH TÍNH TOÁN QUÁ.6

2.2.2. QUY LUẬT ĐỘNG HỌC VÀ . 6

2.2.3. NHIỆT ĐỘNG HỌC MÔI CHẤT. 7

2.2.4. NHIỆT ĐỘNG PHẢN ỨNG. 7

2.3. TÍNH TOÁN QUÁ TRÌNH CHÁY . 8

2.4.1. DIỄN BIẾN THÀNH PHẦN MÔI. 8

2.4.2. QUY LUẬT DIỄN BIẾN ÁP. 9

2.4.3. QUY LUẬT THAY ĐỔI GÓC . 12

3.2.3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐÁNH. 20

3.2.4.CHẾ TẠO HỘP ĐIỀU KHIỂN . 25

KẾT LUẬN . 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY