Báo cáo Đề tài Nghiên cứu các chủng vi khuẩn Bacillus có khả năng phân giải hợp chất hữu cơ nhằm ứng dụng trong xử lý nước thải từ khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang, Đà Nẵng

Từ 9 mẫu nƣớc thải thủy sản thu đƣợc tại các nhà máy

chế biến thủy sản và từ trạm xử lý nƣớc thải tập trung KCN

dịch vụ thủy sản Thọ Quang tại thành phố Đà Nẵng đã phân lập

đƣợc 31 chủng VK, đƣợc kí hiệu H1, H2, H3, , H31, có đặc

điểm hình thái khuẩn lạc đặc trƣng

Kết hợp những kết quả nghiên cứu khả năng bắt màu

với thuốc nhuộm Gram, nhuộm bào tử với khóa định loại của

Bergey có thể kết luận chủng tất cả các chủng VK H1 – VK

H31 phân lập đƣợc đều thuộc chi Bacillus. Đó là những trực

khuẩn Gram dƣơng, sinh bào tử và hiếu khí.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY