Báo cáo Đề tài Mối quan hệ giữa tập trung vốn chủ sở hữu và giá trị doanh nghiệp

Mối quan hệ giữa cơ cấu vốn chủ sở hữu và giá trị doanh nghiệp là một trong những vấn đề quan

trọng hàng đầu trong nghiên cứu học thuật về quản trị doanh nghiệp (corporate governance). Berle và

Means (1932) cho rằng phân tán vốn chủ sở hữu (diffuseness of shareholders) có mối quan hệ ngược

chiều với giá trị doanh nghiệp. Bài viết này cho rằng, trong công ty có vốn chủ sở hữu phân tán

(không có cổ đông lớn), ban giám đốc không chịu sự giám sát của cổ đông trong khi có sự tách rời

giữa quyền sở hữu và quyền quản lý nên họ sẽ có những hành vi trục lợi cá nhân, gây thiệt hại cho cổ

đông.

Tuy nhiên, các nghiên cứu sau này chứng minh rằng, phần lớn các công ty đều có sự hiện diện của các

cổ đông lớn, ngay cả những quốc gia được xem là có cơ cấu vốn chủ sở hữu phân tán như Mỹ hoặc

Anh. Các cổ đông lớn được xem là có vai trò quan trọng trong hoạt động của các công ty. Cụ thể là họ

có thể giám sát và/hoặc chỉ đạo hoạt động của ban giám đốc hoặc điều hành trực tiếp công ty (Shleifer

và Vishny, 1997). Với vai trò như vây, một mặt, các cổ đông lớn có vai trò giám sát nhằm giảm thiểu

các hành vi trục lợi của ban giám đốc chuyên nghiệp (hay còn gọi là giám đốc làm thuê), và vì vậy

tăng giá trị cho công ty so với các công ty không có cổ đông lớn (hay còn gọi là công ty có vốn chủ sở

hữu phân tán). Mặt khác, các cổ đông lớn, với quyền kiểm soát đủ lớn, có thể thực hiện các hoạt động

vì lợi ích cá nhân như thực hiện các giao dịch có lợi cho họ (related party transactions) nhưng gây

thiệt hại cho công ty hoặc thực hiện các hoạt động đầu tư không dựa vào rủi ro thị trường mà dựa vào

rủi ro của cá nhân, do danh mục đầu tư của các cổ đông này có thể không đủ đa dạng hóa. Các hành vi

tư lợi này có thể làm giảm giá trị của công ty. Các cổ đông lớn, vì vậy,có thể có động cơ để nắm giữ

quyền kiểm soát đủ lớn nhằm thao túng công ty và trục lợi, đặc biệt là ở các quốc gia có hệ thống

pháp lý bảo vệ nhà đầu tư yếu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY