Báo cáo Đề tài Mô phỏng cân bằng tổng quát và phân tích chính sách kinh tế

CHƯƠNG 3

CÂN BẰNG TỔNG QUÁT

3.1 Cấu trúc nền kinh tế

Để hiểu về nền kinh tế đòi hỏi phải có kiến thức cơ bản về các dòng chảy ảnh hưởng

đến các hoạt động kinh tế. Làm thế nào để chính sách của chính phủ ảnh hưởng đến GDP?

Điều đó đòi hỏi kiến thức về cấu trúc nền kinh tế bao gồm ba yếu tố chính: các thị trường, các

thành phần, và các cân bằng vĩ mô. Hình 5 minh họa một cấu trúc cơ bản của nền kinh tế đó

cho thấy các thành phần (hộ gia đình, doanh nghiệp, chính phủ, và thế giới bên ngoài) tương

tác trên các thị trường (thị trường hàng hóa, thị trường nguồn lực, và thị trường tài chính) dựa

trên các cân bằng vĩ mô (cân bằng bên trong, cân bằng chính phủ, và cân bằng bên ngoài).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY