Báo cáo Đề tài Các đặc trưng của vành chính qui Von Neumann và các trường hợp tổng quát của vành và môđun nội xạ

CHƯƠNG 3

MÔDUN GIẢ NỘI XẠ CHÍNH VÀ Dối NGẪU CỦA NÓ

Nội dung chương này bao gồm các kết quả nghiên cứu về tính chắt chính quy của vành và môđun thông qua lớp môđun tổng quát của môđun nội xạ chính. Hơn nữa, một trường hợp đối ngẫu của lớp môđun tổng quát của môđun nội xạ chính cũng đã được xét đến. Từ đó chúng tôi thu được một số kết quả trên vành tự đồng cấu của nó.

3.1 Môđun giả nội xạ chính

Trong phần này chúng tôi nghiên cứu các đặc trưng của lớp môđun tổng quát của lớp môđun nội xạ chính. Một số đặc trưng của lớp vành nứa nguyên sơ, vành chính quy thông qua lớp môđun này đã được nghiên cứu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY