Báo cáo Đề tài Ảnh hưởng của phật giáo đối với đời sống tinh thần nhân dân thành phố Đà Nẵng hiện nay

CHƯƠNG 1: LỊCH sử HÌNH THÀNH, PHÁT TRIÉN VÀ ĐẠC ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1.1. Những yếu tố tác dộng vào quá trình hình thành và phát triền của Phật giáo tại Thành phố Đà Năng.

1.1.1. Điều kiện về vị trí địa lý, tự nhiên và xã hội

Do hình thái cư trú cùng với địa hình phức tạp cỏ rừng, đồng bàng, biền với trình độ phát triến kinh tế thấp, nên tư duy con người nơi đây ít nhiều mang tính thần bí. Trong điều kiện đó, đê tồn tại và phát triển, người dân Đà Nằng phài cần cù trong lao động, sống vị tha, tiết kiệm và nêu cao tính cộng đồng. Trong giai đoạn hiện nay, với địa hình như vậy là điều kiện để phát triển du lịch sinh thái và du lịch tâm linh dựa vào cành quan thiên nhiên hùng vĩ để hình thành các khu tâm linh, nơi lý tường đê các cơ sở Phật giáo có thế tọa lạc và phát triển.

1.1.2. Sự tác động của bản sắc văn hóa

Từ ngày 1 tháng 1 năm 1997, tinh Quàng Nam - Đà Năng được chia tách thành hai đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương là tình Quàng Nam và Thành phổ Đà Năng. Việc chia tách về mặt hành chính là do yêu cầu phát triến trong tình hình mới. Tuy nhiên, về mặt lịch sử và truyền thống văn hóa vẫn là một.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY