Báo cáo Đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm giày thể thao sang thị trường EU của công ty cổ phần đầu tư và sản xuất giày Thái Bình

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT GIÀY THÁI BÌNH 2I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY 21. Tên công ty: 22. Trụ sở giao dịch: 23. Hình thức pháp lý: 24. Lĩnh vực kinh doanh: 21.Giai đoạn từ năm 1989-1993 32. Giai đoạn từ năm 1993-1997 33. Giai đoạn 1998-2006 5III. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 71. Tình hình phát triển thị trường xuất khẩu của công ty 72. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu của công ty trong giai đoạn 2004-2006. 102.1 Xét về chỉ tiêu tổng sản lượng xuất khẩu công ty .112.2 Xét về chỉ tiêu doanh thu xuất khẩu 122.3 Xét về chỉ tiêu lợi nhuận của công ty. 142.4 Chỉ tiêu thu nhập bình quân 152.5 Chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước 16Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GIÀY THỂ THAO CỦA CÔNG TY 17I. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 171. Nhân tố chủ quan: 171.1 Cơ cấu tổ chức, hệ thống quản trị công ty: 171.2 Trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên: 191.3 Trình độ quản lý nhân lực: 221.4 Tài chính: 241.5 Máy móc trang thiết bị: 261.6 Hệ thống quản lý chất lượng: 271.7 Uy tín công ty: 282. Nhân tố khách quan 302.1 Chính sách pháp luật của Nhà nước: 302.2 Tính chất cạnh tranh của môi trường: 322.3 Nhà cung ứng: 342.4 Yếu tố tỷ giá hối đoái: 352.5 Yếu tố thị trường. 352.6 Thương hiệu: 371. Sản lượng xuất khẩu 372. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU đối với giày thể thao. 403. Tình hình thực hiện đơn hàng xuất khẩu giày thể thao sang thị trường EU. 424. Tình hình chất lượng giày thể thao xuất khẩu sang EU 445. Tình hình biến động giá của giày thể thao khi xuất sang EU. 466. Tầm quan trọng của hoạt động xuất khẩu giày thể thao sang thị trường EU đối với công ty. 47III. ĐÁNH GIÁ 481. Thành tựu 481.1 Duy trì và phát triển thị trường: 481.2 Doanh thu tăng: 491.3 Hệ thống quản trị chất lượng chặt chẽ: 491.4 Thành công trong việc thực hiện đơn hàng: 501.5 Thành công trong việc liên doanh liên kết: 511.6 Nguyên nhân 522. Hạn chế 542.1 Chưa có hình thức tiếp thị sản phẩm đến người tiêu dùng: 552.3 Chưa tạo ra thương hiệu trên thị trường nước ngoài: 563. Phương hướng phát triển công ty giai đoạn 2007-2010 583.1 Mục tiêu ngắn hạn 583.2 Định hướng phát triển công ty giai đoạn 2007-2010 58Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GIÀY THỂ THAO CỦA CÔNG TY GIÀY THÁI BÌNH SANG THỊ TRƯỜNG EU. 60I. KIẾN NGHỊ TẦM VI MÔ 601. Tăng cường thu hút nguồn lực tạo thế mạnh cạnh tranh: 602. Tăng cường liên doanh liên kết: 613. Xây dựng thương hiệu mạnh 624. Tìm cách tiếp cận khách hàng 635. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn đầu vào 636. Đầu tư, phát triển phòng thiết kế phát triển mẫu phù hợp 64II. KIẾN NGHỊ TẦM VĨ MÔ 651. Đối với Nhà nước 652. Đối với Hiệp hội da giày Việt Nam ( Lefaso) 65LỜI KẾT 67TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT GIÀY THÁI BÌNH 2

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY 2

1. Tên công ty: 2

2. Trụ sở giao dịch: 2

3. Hình thức pháp lý: 2

4. Lĩnh vực kinh doanh: 2

1.Giai đoạn từ năm 1989-1993 3

2. Giai đoạn từ năm 1993-1997 3

3. Giai đoạn 1998-2006 5

III. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 7

1. Tình hình phát triển thị trường xuất khẩu của công ty 7

2. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu của công ty trong giai đoạn 2004-2006. 10

2.1 Xét về chỉ tiêu tổng sản lượng xuất khẩu công ty .11

2.2 Xét về chỉ tiêu doanh thu xuất khẩu 12

2.3 Xét về chỉ tiêu lợi nhuận của công ty. 14

2.4 Chỉ tiêu thu nhập bình quân 15

2.5 Chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước 16

Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GIÀY THỂ THAO CỦA CÔNG TY 17

I. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 17

1. Nhân tố chủ quan: 17

1.1 Cơ cấu tổ chức, hệ thống quản trị công ty: 17

1.2 Trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên: 19

1.3 Trình độ quản lý nhân lực: 22

1.4 Tài chính: 24

1.5 Máy móc trang thiết bị: 26

1.6 Hệ thống quản lý chất lượng: 27

1.7 Uy tín công ty: 28

2. Nhân tố khách quan 30

2.1 Chính sách pháp luật của Nhà nước: 30

2.2 Tính chất cạnh tranh của môi trường: 32

2.3 Nhà cung ứng: 34

2.4 Yếu tố tỷ giá hối đoái: 35

2.5 Yếu tố thị trường. 35

2.6 Thương hiệu: 37

1. Sản lượng xuất khẩu 37

2. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU đối với giày thể thao. 40

3. Tình hình thực hiện đơn hàng xuất khẩu giày thể thao sang thị trường EU. 42

4. Tình hình chất lượng giày thể thao xuất khẩu sang EU 44

5. Tình hình biến động giá của giày thể thao khi xuất sang EU. 46

6. Tầm quan trọng của hoạt động xuất khẩu giày thể thao sang thị trường EU đối với công ty. 47

III. ĐÁNH GIÁ 48

1. Thành tựu 48

1.1 Duy trì và phát triển thị trường: 48

1.2 Doanh thu tăng: 49

1.3 Hệ thống quản trị chất lượng chặt chẽ: 49

1.4 Thành công trong việc thực hiện đơn hàng: 50

1.5 Thành công trong việc liên doanh liên kết: 51

1.6 Nguyên nhân 52

2. Hạn chế 54

2.1 Chưa có hình thức tiếp thị sản phẩm đến người tiêu dùng: 55

2.3 Chưa tạo ra thương hiệu trên thị trường nước ngoài: 56

3. Phương hướng phát triển công ty giai đoạn 2007-2010 58

3.1 Mục tiêu ngắn hạn 58

3.2 Định hướng phát triển công ty giai đoạn 2007-2010 58

Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GIÀY THỂ THAO CỦA CÔNG TY GIÀY THÁI BÌNH SANG THỊ TRƯỜNG EU. 60

I. KIẾN NGHỊ TẦM VI MÔ 60

1. Tăng cường thu hút nguồn lực tạo thế mạnh cạnh tranh: 60

2. Tăng cường liên doanh liên kết: 61

3. Xây dựng thương hiệu mạnh 62

4. Tìm cách tiếp cận khách hàng 63

5. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn đầu vào 63

6. Đầu tư, phát triển phòng thiết kế phát triển mẫu phù hợp 64

II. KIẾN NGHỊ TẦM VĨ MÔ 65

1. Đối với Nhà nước 65

2. Đối với Hiệp hội da giày Việt Nam ( Lefaso) 65

LỜI KẾT 67

TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY