Báo cáo Đánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm

LỜI MỞ ĐẦUPHẦN 1 1TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN 11.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. 11.2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 21.3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu qua ba năm gần đây. 31.4. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. 3PHẦN 2 6THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 6CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN 62.1. Hình thức và bộ máy Kế toán Công ty áp dụng. 62.2. Chế độ kế toán, sổ sách Kế toán Công ty áp dụng. 62.3. Thực trạng công tác Kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. 72.3.1. Công tác Kế toán tại tổ tài chính. 72.3.2. Công tác Kế toán tại tổ Kế toán vật tư. 82.3.3. Công tác Kế toán tại tổ Kế toán tiêu thụ sản phẩm 92.3.4. Công tác Kế toán tại tổ Kế toán nhà ăn. 10PHẦN 3 14ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 14CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN 143.1. Ưu điểm 143.2. Tồn tại 153.3. Một số kiến nghị 15

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1 1

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN 1

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. 1

1.2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 2

1.3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu qua ba năm gần đây. 3

1.4. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. 3

PHẦN 2 6

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 6

CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN 6

2.1. Hình thức và bộ máy Kế toán Công ty áp dụng. 6

2.2. Chế độ kế toán, sổ sách Kế toán Công ty áp dụng. 6

2.3. Thực trạng công tác Kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. 7

2.3.1. Công tác Kế toán tại tổ tài chính. 7

2.3.2. Công tác Kế toán tại tổ Kế toán vật tư. 8

2.3.3. Công tác Kế toán tại tổ Kế toán tiêu thụ sản phẩm 9

2.3.4. Công tác Kế toán tại tổ Kế toán nhà ăn. 10

PHẦN 3 14

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 14

CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN 14

3.1. Ưu điểm 14

3.2. Tồn tại 15

3.3. Một số kiến nghị 15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY