Báo cáo Đánh giá chung và một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

Việc tính giá trị sản phẩm dở có ý nghĩa rất quan trọng, nó giúp cho công tác tính giá thành tính đúng, tính đủ được chi phí sản xuất trong sản phẩm hoàn thành. Trên cơ sở đó giúp cho Công ty xác định đúng đắn lợi nhuận thực tế trong kỳ. Công ty tiến hành tập hợp ch phí sản xuất dở dang theo các khoản mục sau :- Đánh giá theo nguyên vật liệu chính bao gồm các loại vật tư tồn kho tại Nhà máy và mía cây tồn bãi.- Đánh giá bán thành phẩm dở dang trên dây chuyền công nghệ theo khối lượng hoàn thành tương đương. Xác định chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ :Để xác định chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ kế toán căn cứ vào số liệu cuối kỳ trước được thể hiện trên biên bản kiểm kê vật tư cuối kỳ, biên bản đánh giá sản phẩm dở dang trên dây chuyền sản xuất của kỳ hạch toán trước. Cụ thể chi phí kinh doanh dở dang bao gồm các khoản mục chi phí :- NVL chưa sử dụng hết còn tồn tại Nhà máy.- Bán thành phẩm trên dây chuyền : Căn cứ vào khối lượng sản phẩm làm dở và mức độ hoàn thành của chúng để tính giá trị sản phẩm dở theo từng khoản mục bằng công thức :Dck = Ddk + Cps x (SLsp dở ck x % hoàn thành) --------------------------------------- SL tp + (SLsp dở ck x % hoàn thành) Trong đó : Dck : Chi phí sản phẩm dở cuối kỳ Ddk : Chi phí sản phẩm dở đầu kỳ SLtp : Sản lượng thành phẩm hoàn thành trong kỳ SLtp dở ck : Sản lượng sản phẩm dở cuối kỳ

Việc tính giá trị sản phẩm dở có ý nghĩa rất quan trọng, nó giúp cho công tác tính giá thành tính đúng, tính đủ được chi phí sản xuất trong sản phẩm hoàn thành. Trên cơ sở đó giúp cho Công ty xác định đúng đắn lợi nhuận thực tế trong kỳ. Công ty tiến hành tập hợp ch phí sản xuất dở dang theo các khoản mục sau :

- Đánh giá theo nguyên vật liệu chính bao gồm các loại vật tư tồn kho tại Nhà máy và mía cây tồn bãi.

- Đánh giá bán thành phẩm dở dang trên dây chuyền công nghệ theo khối lượng hoàn thành tương đương.

 Xác định chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ :

Để xác định chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ kế toán căn cứ vào số liệu cuối kỳ trước được thể hiện trên biên bản kiểm kê vật tư cuối kỳ, biên bản đánh giá sản phẩm dở dang trên dây chuyền sản xuất của kỳ hạch toán trước. Cụ thể chi phí kinh doanh dở dang bao gồm các khoản mục chi phí :

- NVL chưa sử dụng hết còn tồn tại Nhà máy.

- Bán thành phẩm trên dây chuyền : Căn cứ vào khối lượng sản phẩm làm dở và mức độ hoàn thành của chúng để tính giá trị sản phẩm dở theo từng khoản mục bằng công thức :

Dck = Ddk + Cps x (SLsp dở ck x % hoàn thành)

---------------------------------------

SL tp + (SLsp dở ck x % hoàn thành)

Trong đó : Dck : Chi phí sản phẩm dở cuối kỳ

Ddk : Chi phí sản phẩm dở đầu kỳ

SLtp : Sản lượng thành phẩm hoàn thành trong kỳ

SLtp dở ck : Sản lượng sản phẩm dở cuối kỳ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY