Báo cáo Đặc điểm tổ chức kiểm toán của Công ty TNHH tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Quốc tế IAFC

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN QUỐC TẾ IAFC 31.1 Lịch sử hình thành và phát triển của IAFC 31.2 Đặc điểm hoạt động của IAFC 51.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty 9CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN QUỐC TẾ IAFC 122.1 Đặc điểm tổ chức đoàn kiểm toán 122.2 Đặc điểm tổ chức công tác kiểm toán 142.3 Đặc điểm tổ chức hồ sơ kiểm toán 172.4 Đặc điểm kiểm soát chất lượng của công ty 202.4.1 Kiểm soát trước 202.4.2 Kiểm soát trong 212.4.2.1 Kiểm soát chất lượng trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 212.4.2.2 Kiểm soát chất lượng trong giai đoạn thực hiện kiểm toán 222.4.2.3 Kiểm soát chất lượng trong giai đoạn kết thúc kiểm toán 222.4.3 Kiểm soát sau 23CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN QUỐC TẾ IAFC 243.1 Nhận xét về hoạt động của IAFC 243.1.1 Ưu điểm 243.1.2 Những tồn tại 263.2 Giải pháp đề xuất để hoàn thiện hoạt động tại Công ty TNHH tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán Quốc tế IAFC 28KẾT LUẬN 30DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 31

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN QUỐC TẾ IAFC 3

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của IAFC 3

1.2 Đặc điểm hoạt động của IAFC 5

1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty 9

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN QUỐC TẾ IAFC 12

2.1 Đặc điểm tổ chức đoàn kiểm toán 12

2.2 Đặc điểm tổ chức công tác kiểm toán 14

2.3 Đặc điểm tổ chức hồ sơ kiểm toán 17

2.4 Đặc điểm kiểm soát chất lượng của công ty 20

2.4.1 Kiểm soát trước 20

2.4.2 Kiểm soát trong 21

2.4.2.1 Kiểm soát chất lượng trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 21

2.4.2.2 Kiểm soát chất lượng trong giai đoạn thực hiện kiểm toán 22

2.4.2.3 Kiểm soát chất lượng trong giai đoạn kết thúc kiểm toán 22

2.4.3 Kiểm soát sau 23

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN QUỐC TẾ IAFC 24

3.1 Nhận xét về hoạt động của IAFC 24

3.1.1 Ưu điểm 24

3.1.2 Những tồn tại 26

3.2 Giải pháp đề xuất để hoàn thiện hoạt động tại Công ty TNHH tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán Quốc tế IAFC 28

KẾT LUẬN 30

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY