Báo cáo Cục Đầu tư nước ngoài, công tác quản lý và các hoạt động liên quan của Cục Đầu tư nước ngoài

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 31. Lịch sử hình thành và phát triển của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 32. Cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện nay 43. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ kế hoạch và Đầu tư 64. Độ ngũ cán bộ của Bộ Kế hoạch và đầu tư: 9CHƯƠNG II: CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN CỦA CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 121. Lịch sử hình thành Cục Đầu tư nước ngoài: 122. Quá trình phát triển của Cục Đầu tư nước ngoài: 133. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Đầu tư nước ngoài: 153.1. Cơ cấu tổ chức: 153.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Đầu tư nước ngoài: 163.3. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban 194. Thực trạng các hoạt động có liên quan đến hoạt động đầu tư và quản lý đầu tư của Cục đầu tư nước ngoài 234.1 Các hoạt động có liên quan đến hoạt động đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư của Cục đầu tư nước ngoài: 234.2 Đánh giá chung 42CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ CỦA CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI: 471. Định hướng phát triển của Cục đầu tư nước ngoài giai đoạn 2010-2015: 471.1 Tiếp tục tập trung cho việc giải ngân vốn ĐTNN. 471.2 Về luật pháp và chính sách 471.3 Về quản lý nhà nước 481.4 Về xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế: 482. Giải pháp: 492.1 Tổng hợp thông tin: 492.2 Công tác xây dựng pháp luật chính sách: 502.3 Công tác xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế: 51CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN: 53

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 3

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 3

2. Cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện nay 4

3. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ kế hoạch và Đầu tư 6

4. Độ ngũ cán bộ của Bộ Kế hoạch và đầu tư: 9

CHƯƠNG II: CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN CỦA CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 12

1. Lịch sử hình thành Cục Đầu tư nước ngoài: 12

2. Quá trình phát triển của Cục Đầu tư nước ngoài: 13

3. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Đầu tư nước ngoài: 15

3.1. Cơ cấu tổ chức: 15

3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Đầu tư nước ngoài: 16

3.3. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban 19

4. Thực trạng các hoạt động có liên quan đến hoạt động đầu tư và quản lý đầu tư của Cục đầu tư nước ngoài 23

4.1 Các hoạt động có liên quan đến hoạt động đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư của Cục đầu tư nước ngoài: 23

4.2 Đánh giá chung 42

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ CỦA CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI: 47

1. Định hướng phát triển của Cục đầu tư nước ngoài giai đoạn 2010-2015: 47

1.1 Tiếp tục tập trung cho việc giải ngân vốn ĐTNN. 47

1.2 Về luật pháp và chính sách 47

1.3 Về quản lý nhà nước 48

1.4 Về xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế: 48

2. Giải pháp: 49

2.1 Tổng hợp thông tin: 49

2.2 Công tác xây dựng pháp luật chính sách: 50

2.3 Công tác xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế: 51

CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN: 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY