Báo cáo Các loại hình thanh toán trực tuyến quốc tế và Việt Nam

Mục lục:Lời nói đầu. 2 I. TỔNG QUAN VỀTHANH TOÁN ĐIỆN TỬ. 4 1. Khái niệm thanh toán điện tử. 4 2. Lợi ích của thanh toán điện tử(TTĐT). 4 3. Các phương pháp thanh toán điện tử:. 7 II. THANH TOÁN TRỰC TUYẾN. 7 1. Cơsởra đời của thanh toán trực tuyến:. 8 2. Khái niệm thanh toán trực tuyến. 9 III.CÁC HÌNH THỨC VÀ DỊCH VỤTHANH TOÁN TRỰC TUYẾN PHỔBIẾN TRÊN THẾGIỚI:. 9 1. Các hình thức thanh toán trực tuyển trên thếgiơi:. 9 2. Các dich vụthanh toán phổbiến quốc tế:. 11 3. Quy trình thanh toán trực tuyến. 12 IV. ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TRÌNH THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NAM14 1. Các điều kiện tham gia thanh toán trực tuyến quốc tếtại Việt Nam. 14 2. Quy trình thực hiện thanh toán. 15 3. Một sốcổng thanh toán trực tuyến tại Việt Nam:. 17 V. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀLOẠI HÌNH THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NAM . 26 1. Nhận xét:. 26 2. Hạn chếcủa thanh toán trực tuyến:. 27 Tưliệu tham khảo:. 29

Mục lục:

Lời nói đầu. 2

I. TỔNG QUAN VỀTHANH TOÁN ĐIỆN TỬ. 4

1. Khái niệm thanh toán điện tử. 4

2. Lợi ích của thanh toán điện tử(TTĐT). 4

3. Các phương pháp thanh toán điện tử:. 7

II. THANH TOÁN TRỰC TUYẾN. 7

1. Cơsởra đời của thanh toán trực tuyến:. 8

2. Khái niệm thanh toán trực tuyến. 9

III.CÁC HÌNH THỨC VÀ DỊCH VỤTHANH TOÁN TRỰC TUYẾN PHỔBIẾN

TRÊN THẾGIỚI:. 9

1. Các hình thức thanh toán trực tuyển trên thếgiơi:. 9

2. Các dich vụthanh toán phổbiến quốc tế:. 11

3. Quy trình thanh toán trực tuyến. 12

IV. ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TRÌNH THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT

NAM14

1. Các điều kiện tham gia thanh toán trực tuyến quốc tếtại Việt Nam. 14

2. Quy trình thực hiện thanh toán. 15

3. Một sốcổng thanh toán trực tuyến tại Việt Nam:. 17

V. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀLOẠI HÌNH THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

TẠI VIỆT NAM . 26

1. Nhận xét:. 26

2. Hạn chếcủa thanh toán trực tuyến:. 27

Tưliệu tham khảo:. 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY