Báo cáo Bảo vệ, sử dụng hợp lí tài nguyên nước

MỤC LỤCMỞ ĐẦU 1I. Tổng quan về tài nguyên nước 2II. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước 31. Tình hình khai thác tài nguyên nước 32. Nguyên nhân gây suy giảm tài nguyên nước 5 Sự gia tăng dân số 5 Kết cấu hạ tầng khai thác, sử dụng nước xuống cấp và tình trạng sử dụng nước lãng phí, thiếu hiệu quả 5 Sự phát triển kinh tế 5 Tác động của biến đổi khí hậu 7III. Phân tích tài nguyên nước dưới góc độ kinh tế 71. Giá trị kinh tế của tài nguyên nước 72. Một số công cụ dùng phân tích kinh tế tài nguyên nước 9a) Phân tích tài chính và phân tích kinh tế 10b) Phân tích chi phí và lợi ích 10IV. Bảo vệ tài nguyên nước 11V. Kết luận - Kiến nghị 13TÀI LIỆU THAM KHẢO 14

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

I. Tổng quan về tài nguyên nước 2

II. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước 3

1. Tình hình khai thác tài nguyên nước 3

2. Nguyên nhân gây suy giảm tài nguyên nước 5

 Sự gia tăng dân số 5

 Kết cấu hạ tầng khai thác, sử dụng nước xuống cấp và tình trạng sử dụng nước lãng phí, thiếu hiệu quả 5

 Sự phát triển kinh tế 5

 Tác động của biến đổi khí hậu 7

III. Phân tích tài nguyên nước dưới góc độ kinh tế 7

1. Giá trị kinh tế của tài nguyên nước 7

2. Một số công cụ dùng phân tích kinh tế tài nguyên nước 9

a) Phân tích tài chính và phân tích kinh tế 10

b) Phân tích chi phí và lợi ích 10

IV. Bảo vệ tài nguyên nước 11

V. Kết luận - Kiến nghị 13

TÀI LIỆU THAM KHẢO 14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY