Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường nhà máy sản xuất mực in của công ty TNHH DIC (Việt Nam)

MỤC LỤCCHƯƠNG I: MÔ TẢ SƠ LƯỢC VỀ DỰ ÁN nhà máy sản xuất MỰC IN CỦA CÔNG TY TNHH DIC (VIỆT NAM) 3 1.1 Giới thiệu chung 3 1.2 Địa điểm thực hiện dự án 3 1.2.1 Vị trí địa lý 3 1.2.2 Hiện trạng sử dụng đất khu vực dự án 4 1.2.3 Cơ sở hạ tầng 5 1.3 Nội dung cơ bản của dự án 6 1.3.1 Sản phẩm, thị trường tiêu thụ và năng lực sản xuất 6 1.3.2 Nhu cầu nguyên vật liệu 7 1.3.3 Nhu cầu về điện, nước 9 1.3.4 Quy trình công nghệ và trang thiết bị 9 1.3.5 Nhu cầu về lao động 11 CHƯƠNG II: MÔ TẢ CÁC NGUỒN GÂY Ô NHIỄM TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 12 2.1 Nguồn gây ô nhiễm trong quá trình xây dựng dự án 12 2.2 Nguồn gây ô nhiễm khi dự án đi vào hoạt động 13 2.2.1 Các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí 13 2.2.2 Chất thải lỏng 14 2.2.3 Chất thải rắn 16 2.2.4 Nhiệt độ 16 2.2.5 Tiếng ồn 17 2.2.6 Khả năng gây ra cháy nổ 17 CHƯƠNG III: CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM 18 3.1 Giảm thiểu tác động ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng dự án 18 3.2 Giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn hoạt động sản xuất 19 3.2.1 Biện pháp giảm thiểu các chất ô nhiễm không khí 19 3.2.2 Biện pháp xử lý chất thải lỏng 22 3.2.3 Biện pháp xử lý chất thải rắn 22 3.2.4 Biện pháp hạn chế ô nhiễm nhiệt 23 3.2.5 Biện pháp hạn chế tiếng ồn 23 3.2.6 Phương án trồng cây xanh 24 3.2.7 Phương án phòng chống và ứng cứu sự cố 24 3.2.8 Các biện pháp hỗ trợ 26 CHƯƠNG IV: CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 27 CHƯƠNG V: CAM KẾT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ 28 PHỤ LỤC 30

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: MÔ TẢ SƠ LƯỢC VỀ DỰ ÁN nhà máy sản xuất MỰC IN CỦA CÔNG TY TNHH DIC (VIỆT NAM) 3

1.1 Giới thiệu chung 3

1.2 Địa điểm thực hiện dự án 3

1.2.1 Vị trí địa lý 3

1.2.2 Hiện trạng sử dụng đất khu vực dự án 4

1.2.3 Cơ sở hạ tầng 5

1.3 Nội dung cơ bản của dự án 6

1.3.1 Sản phẩm, thị trường tiêu thụ và năng lực sản xuất 6

1.3.2 Nhu cầu nguyên vật liệu 7

1.3.3 Nhu cầu về điện, nước 9

1.3.4 Quy trình công nghệ và trang thiết bị 9

1.3.5 Nhu cầu về lao động 11

CHƯƠNG II: MÔ TẢ CÁC NGUỒN GÂY Ô NHIỄM TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 12

2.1 Nguồn gây ô nhiễm trong quá trình xây dựng dự án 12

2.2 Nguồn gây ô nhiễm khi dự án đi vào hoạt động 13

2.2.1 Các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí 13

2.2.2 Chất thải lỏng 14

2.2.3 Chất thải rắn 16

2.2.4 Nhiệt độ 16

2.2.5 Tiếng ồn 17

2.2.6 Khả năng gây ra cháy nổ 17

CHƯƠNG III: CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM 18

3.1 Giảm thiểu tác động ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng dự án 18

3.2 Giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn hoạt động sản xuất 19

3.2.1 Biện pháp giảm thiểu các chất ô nhiễm không khí 19

3.2.2 Biện pháp xử lý chất thải lỏng 22

3.2.3 Biện pháp xử lý chất thải rắn 22

3.2.4 Biện pháp hạn chế ô nhiễm nhiệt 23

3.2.5 Biện pháp hạn chế tiếng ồn 23

3.2.6 Phương án trồng cây xanh 24

3.2.7 Phương án phòng chống và ứng cứu sự cố 24

3.2.8 Các biện pháp hỗ trợ 26

CHƯƠNG IV: CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 27

CHƯƠNG V: CAM KẾT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ 28

PHỤ LỤC 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY