.Bản chất của cổ phần hóa và sự cần thiết cổ phần hóa một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam

Để thực hiện được những yêu cầu trên chúng ta phải nhanh chóng cải thiện năng lực của cơ quan chịu trách nhiệm quản lý tài sản Nhà nước trong các doanh nghiệp cổ phần hoá để nó có thể làm tốt các nhiệm vụ của mình là : Quản lý tài sản nhà nước trong các doanh nghiệp Nhà nước còn lại và doanh nghiệp đã cổ phần hoá đồng thời xử lý các khoản nợ xấu của doanh nghiệp trước cổ phần hoá. Tiếp theo, Nhà nước cần lựa chọn doanh nghiệp Nhà nước và loại hình công ty cổ phần để cổ phần hoá kiên quyết giảm thiểu các doanh nghiệp Nhà nước mà nhà nước cần sở hữu hoàn toàn hoặc sở hữu đa số.

Thứ ba, cần cố gắng đảm bảo tính minh bạch trong cổ phần hoá .Mục đích của những nỗ lực này là cung cấp thông tin một cách chân thực, chính xác, kịp thời cho các nhà đầu tư bên ngoài doanh nghiệp từ đó giảm được lợi thế về thông tin bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, giảm được nguy cơ cổ phần hoá dưới giá, khép kín - một điều kiện thuận lợi dẫn tới tham nhũng và bất bình đẳng kinh tế. Còn về việc đánh giá doanh nghiệp cũng cần xem xét lại hãy để thị trường đánh giá. Như thế sẽ giúp bảo vệ tài sản công, giảm khoảng cách của bất bình đẳng kinh tế gây ra bởi việc cổ phần hoá nội bộ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY