Bài thu hoạch nâng hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

Chuyên đề 6: Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II.

1. Những năng lực quan trọng của giáo viên tiểu học:

Năng lực chẩn đoán: Tức là năng lực phát hiện và nhận biết đầy đủ, chính xác và kịp thời sự phát triển của HS, những nhu cầu được giáo dục của từng HS. Đối với GV tiểu học đây là năng lực đặc biệt quan trọng vì sự phát triển về các mặt của HS ở lứa tuổi tiểu học diễn ra rất nhanh nhưng lại không đồng đều

Năng lực đáp ứng: Đó là năng lực đưa ra được những nội dung và biện pháp giáo dục đúng đắn, kịp thời, phù hợp với nhu cầu của người học và yêu cầu của mục tiêu giáo dục

Năng lực đánh giá: Đó là năng lực nhìn nhận sự thay đổi trong nhận thức, kỹ năng thái độ và tình cảm của HS. Năng lực đánh giá giúp nhìn nhận tính đúng đắn của chẩn đoán và đáp ứng

Năng lực thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác: như quan hệ đồng nghiệp, quan hệ phụ huynh HS và nhất là quan hệ với HS.

Năng lực triển khai chương trình dạy học: Đó là năng lực tiến hành dạy học và giáo dục. Căn cứ vào mục đích và nội dung giáo dục và dạy học đã được quy định, nhưng lại phù hợp với đặc điểm của đối tượng

Năng lực đáp ứng với trách nhiệm xã hội: Đó là năng lực tạo nên những điều kiện thuận lợi cho giáo dục trong nhà trường và từ cuộc sống bên ngoài nhà trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY