Bài thi mẫu kỳ thi đánh giá năng lực

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 57 đến 60

Một nhóm gồm năm học sinh M, N, P, Q, R đang xếp thành một hàng dọc trước quầy trà sữa.

 M, P, R là nam; N, Q là nữ;

 N đứng ở vị trí thứ nhất hoặc thứ hai;

 M đứng trước Q;

 Học sinh đứng sau cùng là nam.

57. Thứ tự (từ đầu đến cuối) xếp hàng của các học sinh phù hợp với yêu cầu là:

A. M, N, Q, R, P. B. N, M, Q, P, R. C. R, M, Q, N, P. D. R, N, P, M, Q.

58. Nếu P đứng ở vị trí thứ hai thì khẳng định nào sau đây sai?

A. P đứng ngay trước M. B. N đứng ngay trước R.

C. Q đứng phía trước R. D. N đứng phía trước Q.

59. Hai vị trí nào sau đây phải là hai học sinh khác giới tính (nam-nữ)?

A. Thứ hai và ba. B. Thứ hai và năm. C. Thứ ba và tư. D. Thứ ba và năm.

60. Nếu học sinh đứng thứ tư là nam thì câu nào sau đây sai?

A. R không đứng đầu. B. N không đứng thứ hai.

C. M không đứng thứ ba. D. P không đứng thứ tư.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY