Bài tập Lập trình web với HTML và javascript và ASP.net cơ bản

MỤC LỤC BÀI 1: SỬDỤNG CÁC MÔI TRƯỜNG. 11.1. Hướng dẫn học viên làm quen với các môi trường cài đặt ngôn ngữHTML và JavaScript:1BÀI 2: NGÔN NGỮHTML. 22.1. Trang Các tag cơbản. 22.2. Trang Các tag cơbản – định dạng (bài làm thêm). 32.3. Trang Định dạng trang web. 42.4. Trang Định dạng văn bản. 52.5. Trang Định dạng văn bản (Bài làm thêm). 52.6. Trang Ký tự đặc biệt, chèn hình ảnh, tạo danh sách và liên kết. 62.7. Trang Tạo bảng. 62.8. Trang Tạo bảng, trộn dòng và cột (bài làm thêm). 72.9. Trang Tạo form và các điều khiển trên form. 8BÀI 3: NGÔN NGỮLẬP TRÌNH JAVASCRIPT.103.1. Trang Câu chào.103.2. Trang Thay đổi câu chào.103.3. Trang Xếp lọai cuối năm học.113.4. Trang Tính tiền thưởng cuối năm.123.5. Trang In bảng cửu chương.133.6. Trang In bảng cửu chương.143.7. Phần mởrộng.14BÀI 4: CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG JAVASCRIPT.154.1. Trang Đảo chuỗi.154.2. Trang Phân tích chuỗi.154.3. Trang Tìm và thay thế (Bài làm thêm).164.4. Trang In Ngày sinh.174.5. Trang Tìm Ngày của mẹ (bài làm thêm).184.6. Trang Tính cạnh huyền.194.7. Trang Tạo chữvà hình ảnh di chuyển.204.8. Trang Tạo chuyển động tên công ty.214.9. (bài làm thêm) Bổsung vào tập tin Thu_vien.jscác hàm dùng chung nhưsau:.224.10. Trang Tính tiền theo thực đơn.22BÀI 5: CSS VÀ DHTML.255.1. Trang Bài viết vềMũi né.255.2. Trang Ẩm thực Nam Bộ (bài làm thêm).26BÀI 1: TỔNG QUAN VỀASP.NET.281.1. Tạo mới một project.281.2. Tạo trang Chao.aspx.28 BÀI 2: SERVER CONTROLS. 292.1. Tạo trang Hồsơ đăng ký. 292.2. Tạo trang Đọc báo. 302.3. Tạo trang Câu chào. 302.4. Tạo trang Tìm quân cờ. 312.5. Tạo trang Lịch đểbàn. 322.6. Tạo trang Upload và xem tập tin. 332.7. Tạo trang Sản phẩm kẹo. 34BÀI 3: ĐIỀU KHIỂN KIỂM TRA DỮLIỆU. 373.1. Tạo trang Thông tin đăng nhập. 37

MỤC LỤC

BÀI 1: SỬDỤNG CÁC MÔI TRƯỜNG. 1

1.1. Hướng dẫn học viên làm quen với các môi trường cài đặt ngôn ngữHTML và JavaScript:1

BÀI 2: NGÔN NGỮHTML. 2

2.1. Trang Các tag cơbản. 2

2.2. Trang Các tag cơbản – định dạng (bài làm thêm). 3

2.3. Trang Định dạng trang web. 4

2.4. Trang Định dạng văn bản. 5

2.5. Trang Định dạng văn bản (Bài làm thêm). 5

2.6. Trang Ký tự đặc biệt, chèn hình ảnh, tạo danh sách và liên kết. 6

2.7. Trang Tạo bảng. 6

2.8. Trang Tạo bảng, trộn dòng và cột (bài làm thêm). 7

2.9. Trang Tạo form và các điều khiển trên form. 8

BÀI 3: NGÔN NGỮLẬP TRÌNH JAVASCRIPT.10

3.1. Trang Câu chào.10

3.2. Trang Thay đổi câu chào.10

3.3. Trang Xếp lọai cuối năm học.11

3.4. Trang Tính tiền thưởng cuối năm.12

3.5. Trang In bảng cửu chương.13

3.6. Trang In bảng cửu chương.14

3.7. Phần mởrộng.14

BÀI 4: CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG JAVASCRIPT.15

4.1. Trang Đảo chuỗi.15

4.2. Trang Phân tích chuỗi.15

4.3. Trang Tìm và thay thế (Bài làm thêm).16

4.4. Trang In Ngày sinh.17

4.5. Trang Tìm Ngày của mẹ (bài làm thêm).18

4.6. Trang Tính cạnh huyền.19

4.7. Trang Tạo chữvà hình ảnh di chuyển.20

4.8. Trang Tạo chuyển động tên công ty.21

4.9. (bài làm thêm) Bổsung vào tập tin Thu_vien.jscác hàm dùng chung nhưsau:.22

4.10. Trang Tính tiền theo thực đơn.22

BÀI 5: CSS VÀ DHTML.25

5.1. Trang Bài viết vềMũi né.25

5.2. Trang Ẩm thực Nam Bộ (bài làm thêm).26

BÀI 1: TỔNG QUAN VỀASP.NET.28

1.1. Tạo mới một project.28

1.2. Tạo trang Chao.aspx.28

BÀI 2: SERVER CONTROLS. 29

2.1. Tạo trang Hồsơ đăng ký. 29

2.2. Tạo trang Đọc báo. 30

2.3. Tạo trang Câu chào. 30

2.4. Tạo trang Tìm quân cờ. 31

2.5. Tạo trang Lịch đểbàn. 32

2.6. Tạo trang Upload và xem tập tin. 33

2.7. Tạo trang Sản phẩm kẹo. 34

BÀI 3: ĐIỀU KHIỂN KIỂM TRA DỮLIỆU. 37

3.1. Tạo trang Thông tin đăng nhập. 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY