Bài giảng Tổng quan về xử lý ảnh

1. Lý thuyết về ảnh nhị phân 1.1. Khái niệm- Một ảnh được xem là ảnh nhị phân (ảnh đen trắng) nếu các điểm ảnh của nó chỉ nhận giá trị là 0 hoặc 1 (tương ứng với màu đen hoặc trắng). Do mỗi giá trị điểm ảnh được biểu diễn bằng 1 bit nên kích thước file ảnh rất nhỏ.- Ta ký hiệu: J là tập các điểm ảnh có giá trị bằng 1 J┴ là tập hợp các điểm ảnh có giá trị 0 (điểm nền). 1.2. Kỹ thuật phân ngưỡng - Dùng để chuyển đổi ảnh đa cấp xám sang ảnh nhị phân- Với một giá trị θ cho trước, giá trị của điểm ảnh sẽ được gán bằng 1 nếu mức xám của nó >= θ, gán bằng 0 nếu mức xám < θ.- Kỹ thuật này làm cho tính chất màu liên tục của ảnh bị gián đoạn nhưng có hiệu quả trong việc thể hiện các loại ảnh có đường nét như văn bản, vân tay

1. Lý thuyết về ảnh nhị phân

1.1. Khái niệm

- Một ảnh được xem là ảnh nhị phân (ảnh đen trắng) nếu các điểm ảnh của nó chỉ nhận giá trị là 0 hoặc 1 (tương ứng với màu đen hoặc trắng). Do mỗi giá trị điểm ảnh được biểu diễn bằng 1 bit nên kích thước file ảnh rất nhỏ.

- Ta ký hiệu: J là tập các điểm ảnh có giá trị bằng 1

J┴ là tập hợp các điểm ảnh có giá trị 0 (điểm nền).

1.2. Kỹ thuật phân ngưỡng

- Dùng để chuyển đổi ảnh đa cấp xám sang ảnh nhị phân

- Với một giá trị θ cho trước, giá trị của điểm ảnh sẽ được gán bằng 1 nếu mức xám của nó >= θ, gán bằng 0 nếu mức xám < θ.

- Kỹ thuật này làm cho tính chất màu liên tục của ảnh bị gián đoạn nhưng có hiệu quả trong việc thể hiện các loại ảnh có đường nét như văn bản, vân tay

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY