Bài giảng Tổng quan về Internet

Với cấu trúc địa chỉIP nhưtrên, người sửdụng sẽkhó nhớ được địa chỉIP dẫn đến việc sửdụng dịch vụtừmột máy tính nào đó là rất khó khǎn. Đểthuận tiện cho người sửdụng, một tên tượng trưng sẽ được sửdụng thay thếcho địa chỉIP. Tên tượng trưng này được gọi là tên miền (domain name). Ví dụ: Máy chủWeb Server của VNNIC có địa chỉlà 203.162.57.101, tên miền của nó là www.vnnic.net.vn. Đểtruy nhập đến một máy chủ, người dùng có thểdùng địa chỉIP hoặc tên miền. Tuy nhiên trên thực tế, người dùng không cần biết đến địa chỉIP mà chỉcần nhớtên miền này là truy cập được. Nhưvậy, tên miền là một sựnhận dạng vịtrí của một máy tính trên mạng Internet. Nói cách khác, tên miền là tên của các mạng lưới, tên của các máy chủtrên mạng Internet. Mỗi địa chỉdạng chữnày luôn tương ứng với một địa chỉIP dạng số.

Với cấu trúc địa chỉIP nhưtrên, người sửdụng sẽkhó nhớ được địa chỉIP dẫn đến việc sử

dụng dịch vụtừmột máy tính nào đó là rất khó khǎn. Đểthuận tiện cho người sửdụng, một

tên tượng trưng sẽ được sửdụng thay thếcho địa chỉIP. Tên tượng trưng này được gọi là

tên miền (domain name).

Ví dụ: Máy chủWeb Server của VNNIC có địa chỉlà 203.162.57.101, tên miền của nó là

www.vnnic.net.vn. Đểtruy nhập đến một máy chủ, người dùng có thểdùng địa chỉIP hoặc

tên miền. Tuy nhiên trên thực tế, người dùng không cần biết đến địa chỉIP mà chỉcần nhớ

tên miền này là truy cập được.

Nhưvậy, tên miền là một sựnhận dạng vịtrí của một máy tính trên mạng Internet. Nói cách

khác, tên miền là tên của các mạng lưới, tên của các máy chủtrên mạng Internet. Mỗi địa

chỉdạng chữnày luôn tương ứng với một địa chỉIP dạng số.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY