Bài giảng Tổng quan về hệ thống xử lý ảnh và các vấn đề trong xử lý ảnh

- Nhận dạng ảnh là quá trình liên quan đến mô tả đối tượng mà người ta muốn đặc tảnó. Thường đi sau quá trình trích chọn các đặc tính của đối tượng. - Có 2 kiểu mô tả đối tượng: + Mô tảtheo tham số(nhận dạng theo tham số). + Mô tảtheo cấu trúc (nhận dạng theo cấu trúc).  Ứng dụng: nhận dạng đối tượng, mặt, vân tay, văn bản - Nhận dạng chữin hoặc đánh máy phục vụcho việc tự động hóa việc đọc tài liệu, tăng nhanh tốc độvà chất lượng thu nhận thông tin từmáy tính. - Nhận dạng chữviết tay (với một sốràng buộc) Mạng nơron là một kỹthuật mới đang được áp dụng vào nhận dạng và cho kết quảkhảquan

- Nhận dạng ảnh là quá trình liên quan đến mô tả đối tượng mà người ta muốn đặc

tảnó. Thường đi sau quá trình trích chọn các đặc tính của đối tượng.

- Có 2 kiểu mô tả đối tượng:

+ Mô tảtheo tham số(nhận dạng theo tham số).

+ Mô tảtheo cấu trúc (nhận dạng theo cấu trúc).

 Ứng dụng: nhận dạng đối tượng, mặt, vân tay, văn bản

- Nhận dạng chữin hoặc đánh máy phục vụcho việc tự động hóa việc đọc tài liệu,

tăng nhanh tốc độvà chất lượng thu nhận thông tin từmáy tính.

- Nhận dạng chữviết tay (với một sốràng buộc)

Mạng nơron là một kỹthuật mới đang được áp dụng vào nhận dạng và cho kết

quảkhảquan

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY