Bài giảng tóm tắt Internet và dịch vụ

MỤC LỤCCHƯƠNG I- TỔNG QUAN VỀINTERNET. 4 I. 1.Sơlược vềmạng máy tính. 4 1. Mạng máy tính là gì?. 4 2. Vai trò của mạng máy tính. 4 3. Phân loại mạng máy tính. 4 I.2. Tổng quan vềInternet. 7 I.2. 1.Lịch sửphát triển của Internet. 9I.2. 2. Kiến trúc hạtầng Internet. 9 I.2. 3. Xu hướng phát triển của Internet. 11 CHƯƠNG II - MỘT SỐDỊCH VỤTRÊN INTERNET. 13II.1.Dịch vụmạng thông tin toàn cầu WWW (World Wide Web). 13 II.2.Dịch vụthư điện tử- Electronic Mail (E-mail). 13 II.3.Dịch vụtruyền file - FTP (File Transfer Protocol). 13II.4.Dịch vụMessenger. 13 II.5.Dịch vụBlog. 13 II.6.Dịch vụtên miền - Domain Name System (DNS) . 15 II.7. Mailing List. 17 II.8. Distribution List. 17 II.9.Dịch vụRemote Login - Telnet. 18 II.10.Dịch vụnhóm thông tin News (USENET). 18 II.11.Dịch vụGopher. 20 II.12.Dịch vụtìm kiếm thông tin diện rộng - WAIS (Wide Area Information Server)20 II.13.Dịch vụhội thoại trên Internet - IRC. 21 II.14. Truy cập Internet. 21 CHƯƠNG 3 - TÌM KIẾM VÀ KHAI THÁC THÔNG TIN TRÊN INTERNET. 23III.1Kỹthuật tìm kiếm thông tin trên Internet. 23 III.2Một sốví dụtìm kiếm thông tin trên CHƯƠNG 4 – KỸTHUẬT KẾT NỐI INTERNET. 29IV.1 Đánh giá và tìm hiểu nhu cầu . 29 IV.2 Thủtục và kỹthuật kết nối . 30

MỤC LỤC

CHƯƠNG I- TỔNG QUAN VỀINTERNET. 4

I. 1.Sơlược vềmạng máy tính. 4

1. Mạng máy tính là gì?. 4

2. Vai trò của mạng máy tính. 4

3. Phân loại mạng máy tính. 4

I.2. Tổng quan vềInternet. 7

I.2. 1.Lịch sửphát triển của Internet. 9

I.2. 2. Kiến trúc hạtầng Internet. 9

I.2. 3. Xu hướng phát triển của Internet. 11

CHƯƠNG II - MỘT SỐDỊCH VỤTRÊN INTERNET. 13

II.1.Dịch vụmạng thông tin toàn cầu WWW (World Wide Web). 13

II.2.Dịch vụthư điện tử- Electronic Mail (E-mail). 13

II.3.Dịch vụtruyền file - FTP (File Transfer Protocol). 13

II.4.Dịch vụMessenger. 13

II.5.Dịch vụBlog. 13

II.6.Dịch vụtên miền - Domain Name System (DNS) . 15

II.7. Mailing List. 17

II.8. Distribution List. 17

II.9.Dịch vụRemote Login - Telnet. 18

II.10.Dịch vụnhóm thông tin News (USENET). 18

II.11.Dịch vụGopher. 20

II.12.Dịch vụtìm kiếm thông tin diện rộng - WAIS (Wide Area Information Server)20

II.13.Dịch vụhội thoại trên Internet - IRC. 21

II.14. Truy cập Internet. 21

CHƯƠNG 3 - TÌM KIẾM VÀ KHAI THÁC THÔNG TIN TRÊN INTERNET. 23

III.1Kỹthuật tìm kiếm thông tin trên Internet. 23

III.2Một sốví dụtìm kiếm thông tin trên

CHƯƠNG 4 – KỸTHUẬT KẾT NỐI INTERNET. 29

IV.1 Đánh giá và tìm hiểu nhu cầu . 29

IV.2 Thủtục và kỹthuật kết nối . 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY