Bài giảng Tầng mạng – Internet Layer

Checksum Mã kiểm soát lỗi cho phần ñầu Tại bên gửi đặt checksum = 0 Tổng theo các số 16 bits đảo bit tất cả Tại bên nhận Tổng tất cả theo các số 16 bit Phải thu được toàn các bit 1 Nếu không, gói tin bị lỗ

Checksum

 Mã kiểm soát lỗi cho phần ñầu

 Tại bên gửi

 đặt checksum = 0

 Tổng theo các số 16 bits

 đảo bit tất cả

 Tại bên nhận

 Tổng tất cả theo các số 16 bit

 Phải thu được toàn các bit 1

 Nếu không, gói tin bị lỗ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY