Bài giảng quản lý mối quan hệ khách hàng

- Chiến lược hướng đến khách hàngtập trungxây dựng các mối QHvới khách hàng có giá trị nhiều nhất, thông qua việc tương tác hiệuquả chi phí và khác biệt với khía cạnh nào đó của hành vi tổ chức.- Lợi ích của chiến lượcphản ánh trong các dòng lợi nhuận tươnglai (xác định theo giá trị thời gian sống của khách hàng), kèm với22lòng trung thành, sự hài lòng khi trả thêm tiền thưởng, và sự lưỡnglự khi chuyển đổi người cạnh tranh.- Sử dụng chiến lược hướng đến khách hàngkhikhách hàng và nhàsản xuất liên kết gần theo mối QH đối tác.Khách hàng có lợitừdịch vụ khách hàng cải tiến, nguồn cung cấp tin cậy, và chi phíthấp hơn có thể. Các chi phí thấp hơnvìcác hiệu quả về chi phí, vàcác cam kết có thời gian dài trong các hợp đồng kéo dài và các yêucầu ổn định.

- Chiến lược hướng đến khách hàngtập trungxây dựng các mối QH

với khách hàng có giá trị nhiều nhất, thông qua việc tương tác hiệu

quả chi phí và khác biệt với khía cạnh nào đó của hành vi tổ chức.

- Lợi ích của chiến lượcphản ánh trong các dòng lợi nhuận tương

lai (xác định theo giá trị thời gian sống của khách hàng), kèm với

22

lòng trung thành, sự hài lòng khi trả thêm tiền thưởng, và sự lưỡng

lự khi chuyển đổi người cạnh tranh.

- Sử dụng chiến lược hướng đến khách hàngkhikhách hàng và nhà

sản xuất liên kết gần theo mối QH đối tác.Khách hàng có lợitừ

dịch vụ khách hàng cải tiến, nguồn cung cấp tin cậy, và chi phí

thấp hơn có thể. Các chi phí thấp hơnvìcác hiệu quả về chi phí, và

các cam kết có thời gian dài trong các hợp đồng kéo dài và các yêu

cầu ổn định.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY